Till innehållet

Om- och tillbyggnad av Bokenäs Bygdegård på fastigheten Humlehed 1:7

Projektet drivs av: Bokenäs Bygdegårdsförening

Beskrivning av projektet

Projektet går ut på att föreningens bygdegård ska tillgänglighets anpassas och utökas med ett kök. Medlemmar ska därefter kunna erbjuda pensionärer i bygden luncher till självkostnadspris.

Även matlagningskurser och olika tematräffar på området kosthållning och friskvård ska arrangeras. Projektet genomförs i nära samarbete med Bokenäs pensionärsförening.

Beviljat belopp

2 876 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i oktober 2023.

Beviljat belopp

2 876 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i oktober 2023.

Kontakt

Ort
Uddevalla

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2023-10-18.