Till innehållet

Anpassningar på discgolfbana på fastigheten Ryds Prästgård 1:57 i Söderköpings kommun

Projektet drivs av: Östra Ryds IF

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att anpassa och förbättra tillgängligheten på en befintlig discgolfbana genom att ta bort hinder, farliga höjdskillnader, anlägga broar och trappor. Även anpassningar av utkastsplatser ska ske för att primärt möjliggöra verksamhet för åldersgruppen över 65 år.

Banan används i huvudsak för spontana runder och är alltid öppen. Organiserade träningar kommer att erbjudas en till två gånger per vecka.

Beviljat belopp

1 637 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i februari 2024.

Beviljat belopp

1 637 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i februari 2024.

Kontakt

Ort
Östra Ryd

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2024-03-12.