Till innehållet

Barnrättskedjan - för barn och ungas rätt att växa upp utan hat i landsbygd

Projektet drivs av: Rädda Barnens Riksförbund

Beskrivning av projektet

Syftet med projektet är att bidra till barn och ungdomars rätt till en uppväxt fri från hat med särskilt fokus på de lokala utmaningarna som finns i mindre kommuner.

Målet är att utveckla en stödstruktur som utgår från barnrättsperspektivet och mindre kommuners specifika utmaningar för att hindra att våld och antidemokratiska åsikter får fäste. Viktiga delar i projektet är utveckling av ett digitalt samtalträningsverktyg, ett DemokratiLab för och med unga samt anhörig- och mentorsstöd. I samverkan med två fokuskommuner samt övriga relevanta samverkansparter ska projektet leda till att stärka mindre kommuners möjlighet att förebygga inträde och möjliggöra utträde för barn och unga som befinner sig i eller på väg in i en radikaliseringsprocess. Projektet ska även säkerställa stöd för barn som växer upp i familjer med närvaro av våldsbejakande extremism. Efter projektets slut kommer Barnrättskedjan att förvaltas av Rädda Barnen och tillgängliggöras för kommuner i Sverige att använda kostnadsfritt.

Beviljat belopp

2 206 908 kronor

Projektets tidstatus

8%

Projektet startade i juli 2023 och avslutas i juli 2026.

Beviljat belopp

2 206 908 kronor

Projektets tidstatus

8%

Projektet startade i juli 2023 och avslutas i juli 2026.

Kontakt

Ort
Borlänge

Liknande projekt

  • Safe Skills (tidigare Safetour)

    Projektet Safe Skills vill testa en förebyggande metod tillsammans med barn och unga, vars syfte är att utveckla ett nytt sätt att förmedla och…

  • Resilient gamers

    Unga ska kunna motverka ett hatiskt klimat, uttryck för extremism och radikalisering inom gamingvärlden. Därför vill det här projektet skapa ett…

  • Unga mot extremism - Skåne och Blekinge

    Projektet syftar till att utveckla ungas inkludering i det förebyggande arbetet kring våldsbejakande extremism i alla kommuner i Skåne och Blekinge.

Sidan uppdaterades 2023-08-07.