Till innehållet

BLISS

Projektet drevs av: Sunderby folkhögskola

Beskrivning av projektet

Ett demokratiprojekt där vuxna som saknar förmågan att använda talspråk utvecklar sin förmåga att kommunicera med stöd av bliss och skapa arbete genom socialt företagande. Ett nationellt kompetenscentrum skapas.

Projektets syfte är att förbättra målgruppens anställningsbarhet och ge dem förbättrade förutsättningar för egen försörjning genom socialt företagande. Förväntade resultat på sikt är att det kunskapscenter för bliss som byggs upp i anslutning till projektets slut ska verka som en potentiell arbetsgivare för fler blissanvändare i framtiden och förmedla kunskap om bliss i samhället, varav det senare i sin tur bidrar till att lägga en grund för den ordinarie arbetsmarknaden att kunna ta emot blissanvändare.

Genom utbildning utvecklas blissarnas språk, möjlighet till kommunikation och delaktighet i samhällsutvecklingen genom skapandet av ett socialt företag.Samarbete söks med lokala myndigheter och organisationer samt med de organisationer och experter som arbetar med språkets utveckling. Ett nätverk tillsammans med andra blissare byggs upp.

Projektet har rönt stor uppmärksamhet nationellt och internationellt. Deltagarna har nu kommit så långt i sin utveckling att de håller på att skapa det sociala företaget. Det återstår dock mycket innan det kan bli ett etablerat och självgående företag. Fortfarande behövs nya symboler för att bliss ska bli ett fullödigt vuxenspråk och deltagarna behöver vara delaktiga i framtagandet av dessa symboler. I utbildningen har många utåtriktade aktiviteter ingått. Allt med syftet att skapa ett framtida företag och att öka förståelsen för bliss i omvärlden.Några av aktiviteterna har varit att blissarna har informerat om blissprojektet till olika intressenter (socialförvaltning, universitet m m), producerat blisstidningar där det senaste temat handlar om bl a tillgänglighet samt översatt texter till externa beställare.

I utvecklingen av det sociala företaget är det blissarna själva som med stöd av projektledningen skapar förutsättningarna, bygger företaget och fördelar ansvar och arbetsuppgifter.

Projektet samarbetar med den internationella organisationen BCI för att utveckla språket. 

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2013 och avslutades i maj 2016.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2013 och avslutades i maj 2016.

Kontakt

Ort
S Sunderbyn

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2020-06-02.