Till innehållet

Grunden Grand Bazar

Projektet drevs av: Föreningen Grunden i Göteborg

Beskrivning av projektet

Grunden Grand Bazar är ett 3-årigt Arvsfondsprojekt om gemenskap, integration och mångfald av Föreningen Grunden i Göteborg.

Föreningen Grunden i Göteborg är en intresseförening för oss som kallas intellektuellt funktionshindrade. Vi ser att målgruppen för Föreningen Grundens verksamhet har ett stort utanförskap.  Göteborgs komun har en ambition att göra komun tillgänglig för alla människor som bor här eller är på besök. Hittills har kommunen inte lyckats skapa tillräckliga möjligheter till gemenskap och deltagande för vår målgrupp. Vi vet att det i vår verksamhet finns människor med ursprung från andra länder. Dessa människor har en näst intill obefintlig möjlighet till gemenskap och deltagande i samhället. Därför skapar vi Grunden Grand Bazar.  För oss är tillgänglighet, gemenskap, mänskliga rättigheter och mångkulturell verksamhet några av de viktigaste områdena vi kan jobba med.  Grunden Grand Bazar är en öppen mötesplats där vi kan sprida kunskap och lära oss av varandra. Det är en mötesplats för gemenskap, integration och mångfald. En plats där vi sprider kunskap om mänskliga rättigheter i vår vardag och betydelsen av gemenskap och mångfald. Basaren ska ge ökad kunskap och förståelse för vår omvärld.

För att syftet med Grunden Grand Bazar ska uppfyllas kommer vi att: * Hitta en lokal och tillgänglighets anpassa lokalen för att passa till Grunden Grand Bazars ändamål. * Bygga upp samarbeten med andra föreningar och myndigheter. * Utbilda Rapportörer inom Mänskliga rättigheter, Mångfald och Gemenskap. * Bygga upp en rättighetsakut med jourtelefon. * Bygga upp en gemenskapspool/gemenskapsambulans. * Utveckla kooperativ av delarna i Grunden Grand Bazar för att de ska kunna drivas vidare efter projektets slut.  Lokalen ska vara en plats för café, utställning, kursverksamhet, butik, kultur, nätverk, myndighetskontakter och ännu mera. Tre viktiga beståndsdelar är den mångkulturella butiken, det mångkulturella kafét och informations och konferensverksamheten. Rapportörerna inom de olika områdena kommer att jobba på Grunden Grand Bazar och samla och sprida kunskap och information. Rättighetsakuten ska bemannas av rapportörer och dit ska människor kunna ringa om de känner sig kränkta. Gemenskapspoolen ska kunna hjälpa till om någon behöver hjälp att komma till våra aktiviteter.

Projektet handlar om att skapa nya aktiviteter där vi samlas och sprider kunskap och insikter. En plats där människor får utbildning, deltar och utvecklas tillsammans.Därför kommer det bli en bestående verksamhet som kommer ha stor betydelse för enskilda personer, för grupper och allmänheten. Projektet kommer redan från början att söka samarbete och kontakt med kommunen, andra föreningar, organisationer, företag och myndigheter för att kunna planera och genomföra delar av aktiviteterna i Grunden Grand Bazar. Rättighetsakuten och gemenskapspoolen/ambulansen är två sånna aktiviteter. Vi kommer skapa arbetskooperativ av Basarens mångfaldskafé, butiken och konferens/seminariedelen av Basaren. Därifrån kommer en del av intäkterna att gå till att bekosta övriga aktiviteter i Grunden Grand Bazar. Kooperativen är också en viktig del i att Grunden Grand Bazar ska fortsätta efter projektets slut.

Projektet är skapat av Föreningen Grunden som också är en del av målgruppen. Cirka 50 personer ur målgruppen kommer att arbeta i projektet. Samarbeten med flera olika föreningar kommer också att bidra till att delaktigheten blir hög.

Grunden Grand Bazar kommer att genomföras i samarbete med andra föreningar, kulturföreningar av olika slag, invandrarföreningar och andra som delar Grundens värderingar.  För att fram de utbildningar vi behöver kommer vi att skapa fler samarbeten med folkhögskolor, andra dagliga verksamheter, studieförbund eller andra föreningar som sitter på kunskap vi behöver. På plats kommer vi erbjuda råd och stöd i samarbete med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och kommunen. Vi vill göra detta för att vi vet att målgruppen ofta har det svårt i kontakten med myndigheter.Dessutom kan en lära sig vägen till ett jobb. Vi kommer också skapa kooperativ med hjälp.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2015 och avslutades i april 2018.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2015 och avslutades i april 2018.

Kontakt

Ort
Göteborg

Liknande projekt

  • Stigma Watch

    StigmaWatch ska på ett informativt sätt uppmärksamma redaktioner och textförfattare när ordet schizofreni, psykossjukdom eller liknande ord för…

  • Allas likhet inför lagen

    Projektet ska utveckla metoder för personer med intellektuella funktionsnedsättningar för att stärka kunskapen om vardagsjuridik och de regelverk…

  • Praktisk omvårdnadsvägledning vid Huntingtons sjukdom

    Projektet ska höja kunskapsnivån avseende omvårdnad vid Huntingtons sjukdom (HS) med främst fokus på assistans och boenden runt om i landet.

Sidan uppdaterades 2020-06-02.