Till innehållet

Norma

Projektet drevs av: Forum SKILL

Beskrivning av projektet

Norma vill skapa förutsättningar för ett långsiktigt förändringsarbete som kan öka förutsättningar för jämlik hälsa, ge hållbara vinster för framtiden samt deltagande i kulturen och samhället i ett hållbart, jämställt och jämlikt perspektiv.  

Syftet med Norma är:Delta i kulturlivet utifrån ett hållbart, jämlikt och jämställt perspektivVerka som en balans till det som fokuserar på ohälsan, arbeta fokuserat på det friskaÖka möjligheterna till jämlik hälsa för målgruppenErbjudas och få kompetensutvecklingTa tillvara personers egna resurser i kreativ miljö där autentiska arbetsuppgifter blandas med personlig utveckling och förståelseFörebygga utanförskapGe en stabil grund för att hitta riktning mot den öppna arbetsmarknaden eller fortsatta studierFånga upp, skapa sysselsättning, öka förutsättningar och förbättra hälsan för unga kvinnor med psykisk ohälsaArbetsträna och vara i sociala sammanhangFå stöd att utvecklas i ett tillåtande klimatStärka sin självkänsla och öka sitt självförtroendeVara en aktör i påverkansarbetet i samhälletSkapa en samverkansmodell mellan social och offentlig sektor    

Normaprojektet ska: Skapa ett kreativt center Erbjuda 8 kvinnor med psykisk ohälsa att bli deltagare i projektet Producera 8 filmer Producera en ”bakom-film” Genomföra minst 4-6 utställningar på olika orter för större geografisk spridning Genomföra minst 3-7 föreläsningar Genomföra minst 4-6 studiebesök Genomföra en filmfestival Underhålla och utveckla projektets blogg, hemsida och internetbaserade community. Marknadsföra projektet Bjuda in olika samhällsaktörer till samtal Delta i mässor och festivaler som har anknytning till projektets områden Bidra med projektets kunskap och erfarenhet till samhällsdebatten exempelvis genom artiklar och panelsamtal. Verka för att skapa en permanent verksamhet

Ett av uppdragen för projektledning och referensgrupp är att undersöka olika möjligheter för framtiden genom att skapa en finansiell strategi för den hållbara utvecklingen av projektet. Genom samverkan och gemensamma intentioner med offentlig sektor redan från projektets start, skapas förutsättningar för projektets fortlevnad. För framtida utveckling och spridning av projektet kommer vi söka samverkan med ytterligare aktörer så som Socialstyrelsen, Folkhälsoinstitutet, Länsstyrelsen m.fl.Vi tror också att samverkan mellan olika aktörer (ex. Folkhälsa och Kultur) inom Stad och region kan skapa nya möjligheter och bättre finansiella resurser. Den permanenta verksamheten kan komma att stå på flera ben. Dels de tjänster och produkter som Norma producerar, föreläsningsverksamhet och studiebesök. Ett annat ben är de tjänster som vi erbjuder privat, social och offentlig sektor, i förebyggande och rehabiliterande syfte att nå långsiktiga samhälleliga och individuella vinster i syfte att bryta sjukdomsidentitet och skapa bättre förutsättningar för unga personer med psykisk ohälsa att etablera sig på arbetsmarknaden eller öka sina studier 

Medarbetarna i Mamas Retro är de som har inspirerat och visat på behov av detta projekt. Linnea Thoor, med egen erfarenhet av psykisk ohälsa, är drivande i projektet tillsammans med An-Cii Hult. Linnea tog initiativ till enkäter och använde sitt eget nätverk för att sprida information. Linnea är med i alla processer, möten med AF, FK och andra samarbetspartners, budget möte, etc. Hennes erfarenheter är mycket värdefulla i projektbeskrivningen och projektidén och i mötena med den offentliga sektorn. Linnea, som idag är anställd som marknadsförare på forum SKILL, efter nio års sjukskrivning, kommer att fortsätta arbeta med projektet som projektledarassistent. Hon kommer att vara en mycket bra förebild för andra kvinnor. Genom enkäten har vi haft kontakt med 25 kvinnor från målgruppen, vilkas åsikter och tankar påverkat projektet. De deltagare som kommer att medverka i projektet kommer att ha stort inflytande på verksamheten samt utvecklingen av den permanenta verksamheten

Arbetsförmedlingen Samordningsförbunden Göteborg Västra Götalandsregionen Folkhälsa Västra Götalandsregionen Kultur NSPHIG (Nationell samverkan för psykisk hälsa i Göteborg) Försäkringskassan Göteborgs Stad  

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2014 och avslutades i juni 2017.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2014 och avslutades i juni 2017.

Kontakt

Ort
Göteborg

Liknande projekt

  • Grunden Grand Bazar

    Grunden Grand Bazar är ett 3-årigt Arvsfondsprojekt om gemenskap, integration och mångfald av Föreningen Grunden i Göteborg.

  • HjärnPunkten

    Projekt HjärnPunkten syftar till att förbättra den fysiska och psykiska hälsan för de med förvärvad hjärnskada, genom att skapa en social…

  • Dramakällan

    Projektet ska tillgängliggöra teorier och metoder bakom drama och teater för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Sidan uppdaterades 2020-06-02.