Till innehållet

Byggnation av 11-manna konstgräsplan på fastigheten Hulta 2:16

Projektet drivs av: Hestrafors Idrottsförening

Beskrivning av projektet

Projektets syfte är att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet genom att anlägga en belyst 11-manna konstgräsplan i Bollebygds norra del.

Projektets syfte är att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet genom att anlägga en belyst 11-manna konstgräsplan i Bollebygds norra del. Genom projektet kommer träningsförhållandena förbättras och säsongen förlängas avsevärt. Anläggningen kommer att användas alla dagar i veckan både för organiserad verksamhet och spontan idrott och lek.

Beviljat belopp

4 600 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i februari 2022.

Beviljat belopp

4 600 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i februari 2022.

Kontakt

Ort
Bollebygd
Sidan uppdaterades 2022-03-03.