Till innehållet

Byggnation av övningsområde i konstgräs i Hallstahammars kommun

Projektet drevs av: Strömsholms Golfklubb

Beskrivning av projektet

Golf - inte bara ett handikapp  Strömsholms golfklubb anlägger nytt handikappanpassat övningsområde tillsammans med Arvsfonden och Svenska golfförbundet  

Vi kommer att få tillgång till träningsytor, som ger möjlighet till större variation för bra golfträning med den nya konstgreenen. Vi vet att vi måste som förening se till att vår anläggning håller bra klass med intressanta och variationsrika träningsmöjligheter för att ungdomar ska stanna kvar i föreningen. Vi kommer att kunna starta säsongen så snart snön är borta som gör att vi kan förlänga säsongen . Vi räknar med att de dessa förbättringsåtgärder kommer att ge oss möjlighet, att utöka verksamheten med de nya målgrupperna samt att förbättra våra nuvarande träningsmöjligheter. Vi vill i vår förening se träningsanläggningen som en mötesplats där alla träffas och delar på träningsområdet. Resonemanget i vår projektgrupp har varit hur vi kan integrera de nya målgrupperna på ett enkelt sätt och erbjuda deltagande i vår förening.  

 Med de nya målgrupperna och nya träningsområdet så är vår ambition att vi ska fördubbla antalet träningsdagar i organiserad form och att deltagarantalet även det ska fördubblas, men vi är också övertygade att spontanträningen kommer att öka betydligt med ett attraktivt träningsområde. Det har varit år med små årskullar där föreningar konkurrerar att rekrytera ungdomar till sin förening. Vår känsla är att vi är väl förberedda att ta emot fler ungdomar som vill träna golf. Vi har en öppen anläggning vilket innebär att det går att träna så mycket man vill, då anläggningen inte stänger under säsongen! Vår vilja är att våra unga medlemmar ska se golfklubben som ett ställe där man vill vara mycket på sommaren.

Projektets överlevnad ses som självklar då vi utökar våra möjligheter att bli en attraktiv förening med bra möjligheter att träna golf. Med de nya målgrupperna, så växer föreningen som en mötesplats för både ung och gammal. De nya kostnaderna för skötsel av projektets tränings/spelområden räknar vi med att nyrekrytering av nya medlemmar ska täcka. När banan tagit ett steg i sin utveckling räknar vi med en tillströmning av ungdomar och med det ett ökat intresse från vuxna att upptäcka golfspelets många sociala fördelar.  

Projektgruppen består av klubbens ordförande, vice ordförande, greenkeeper, ungdomsansvarig samt 4 juniorer. Gruppen har träffats 11 gånger för att ta fram idéer som kan utveckla föreningens träningsområde för att bättre kunna ta hand om våra ”nya” målgrupper. Gruppen har vid olika tillfällen bjudit in personer i närområdet, som arbetar med utvecklingsfrågor, i syfte att förankra gruppens tankar och idéer. Gruppen har även haft direktkontakt med personal inom omsorgen i Hallstahammars kommun, för att få större förståelse för deras brukares behov.  

Vi har i projektet ett nära samarbete med Svenska golfförbundet som har bidragit genom idrottslyftet med 100.000 kr till projektet. Vi har också initierat ett samarbete med Svenska golfförbundet för att utveckla handigolfen i vår förening.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i september 2014.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i september 2014.

Kontakt

E-post
Ort
Hallstahammar

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2020-06-02.