Till innehållet

Den Andra Sidan (tidigare Gabriel Klint)

Projektet drevs av: Gabriel Klints Insamlingsstiftelse

Beskrivning av projektet

Projektet ska med hjälp av fiktion och andra lättillgängliga metoder på internet avdramatisera tunga ämnen som döden, självmord och existentiella frågor, samt skapa en kreativ plats där man kan dela med sig och uttrycka sina tankar.

Ångest och depression ökar bland ungdomar. Siffror från Socialstyrelsen visar att 1988/89 uppgav 5 procent av unga att de kände oro, ängslan och ångest. Tio år senare, 1999, hade siffran ökat till 12 procent. Och i slutet av förra året, 2013, presenterade OECD en rapport som visade att nästan 25 procent av unga i Sverige mellan 16 och 18 år har psykiska besvär. Detta är alarmerande siffror, inte bara rent mänskligt, utan också samhällsekonomiskt. Samma rapport från OECD visade att antalet förtidspensioneringar av unga under 30 år ökat kraftigt det senaste decenniet, och i 60 procent av fallen är anledningen psykisk ohälsa. Nästan varannan dag tar en ung människa sitt liv i Sverige, visar en rapport från NASP (Nationell Prevention av Suicid och Psykisk ohälsa) som publicerats på Karolinska Institutets hemsida, år 2011 tog 149 barn/ungdomar i åldern 15-24 år sina liv. Detta stora problem måste vi ta på allvar, och genom samarbete på olika nivåer försöka göra något åt. Ungdomars hälsa är ett prioriterat område, såväl nationellt som regionalt. Att ohälsotalen ändå fortsätter att stiga tyder på att man trots dessa massiva insatser inte riktigt når fram. Vi tror att man måste hitta nya kompletterande vägar att nå de unga.

Den Andra sidan är ett projekt vars ändamål är att förmedla hopp och livslust till barn och ungdomar genom att lyfta tabun kring döden, självmord och existentiella frågor. Vi vill med hjälp av fiktion göra det mer avdramatiserat och lätthanterligt att ta till sig. Vi vill också skapa platser där man på ett tryggt sätt kan uttrycka hur man mår, kommunicera kring ämnena och på så sätt minska utanförskapet. Projektet innehåller en fiktiv webbtv-serie i 10 avsnitt om 10 minuter, som handlar om ängeln Gabriel Klint som bor i Sverige och räddar människor som tänker ta livet av sig. Under ett uppdrag träffar han Abby och blir förälskad, något som är helt förbjudet, och han ställs inför svåra val.  En annan fiktionsdel är två radiodramer som på olika sätt berör döden. Projektet skapar också kreativa plattformar där man får möjlighet att dela med sig av sina tankar och känslor kring dessa ämnen i en trygg kontext. Där alla känslor är tillåtna. Där man inte är konstig för att man mår dåligt. Vi har er realityserie på instagram där unga filmar sig själva när de är i kris, en meditationsapp, och en interaktionsapp. Varje sak lanseras för sig, men vi skapar också en portal på internet där allt är samlat. Under hela uppbyggnadsprocessen är ungdomar i olika åldrar involverade i utvecklandet av projektet. Det absolut viktigaste med projektet är att ungdomarna ska kunna relatera till det vi gör, och beröras av det. Och då tror vi att ungdomarna måste skapa det.

Projektet är både en helhet och består av flera delar, det är en styrka när det gäller projektets överlevnad och vidareutveckling. En av anledningarna till att vi har valt att göra en webbtv-serie till exempel är att serier tenderar att ha längre livstid än filmer. Ofta när en film setts är den klar och glöms bort, medan en serie kan leva kvar länge, speciellt när det ryktas om flera säsonger. Historien om Gabriel Klint baseras på en boktrilogi som när den ges ut kommer att bidra både finansiellt och intressemässigt till projektets fortlevnad. De kreativa plattformarna är som sagt en del av serien men  står också på egna ben. De kräver medel för att kunna fortsätta vara modererade och det ska finansieras med intäkter från bokroyaltes, film- och visningsrätter och gadget försäljning. Meditationsappen kommer också ha en inbyggd ”köpa till” funktion för att bidra till vidareutvecklingen.

Syftet med projekt Den Andra Sidan är att den byggs av ungdomar för ungdomar. I Gabriel Klints Insamlingsstiftelse är tre av sex personer i styrelsen ungdomar, och av dem som arbetar aktivt i Projekt Gabriel så är tre av fyra ungdomar, vilket innebär att vi är väl förankrade i målgruppen. Planering och utveckling gör vi tillsammans med en ungdomsreferensgrupp. De kommer vara involverade i idéutveckling och framtagande av projektets delar samt i förproduktion av webbtv-serien. Vi kommer ha flera fysiska träffar, där vi förutom utveckling även har till exempel föreläsningar om ämnena och hur man bemöter vänner som mår dåligt. Vi kommer också att använda testgrupper med unga som aktivt testar de delar vi tar fram. Under inspelningen av webbtv-serien så kommer flera ungdomar att vara involverade som statister, skådespelare och praktikanter men också i själva filmteamet. Ungdomsreferensgruppen kommer även att kunna besöka inspelningen på plats. Vi kommer att använda webbtvserien för att sprida kännedom om portalen, och vice versa. Att vi valt webbtv beror på att vi vill ha allt på internet, som når alla oavsett var man bor.

Under hösten 2014 fick stiftelsen beviljat stöd från Allmänna Arvsfonden och Region Skånes sociala Investeringsfond för att förverkliga projektet. Under 2015 gick även Film i Skåne in som samproducent till webbtv-serien, och stiftelsen fick stöd från Färöisk Filmfond. Projektet har även  fått stöd från Nordisk Kulturkontakt, Boost HBGm Ungdomsstyrelsen (MUCF), EU på landet, Skandia idéer för livet med flera. Vi har också en referensgrupp med engagerade representanter från olika verksamheter och organisationer. Alla som med sin stora expertis och erfarenhet inom området säkerställer att det vi gör blir belyst och diskuterat från alla håll. I gruppen finns personer som förlorat nära i självmord, som arbetar med krishantering och döden, filosofer, etiker. Vi kan med deras hjälp snabbt få svar när vi undrar Kan man skriva om detta? Tar någon illa upp?

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2014 och avslutades i december 2017.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2014 och avslutades i december 2017.

Kontakt

Ort
Grevie

Liknande projekt

  • Här ligger jag...

    Projektet ska tillsammans med ungdomar utveckla och lansera ett nytt digitalt hjälpmedel för att förebygga psykisk ohälsa bland unga.

  • Nybyggnation padelhall

    Projektet ska bygga en friliggande padelhall med tre banor i anslutning till befintlig idrottshall för kunna erbjuda ungdomar i föreningen och på…

  • Demokratiodling

    Detta är ett stadsodlingsprojekt, med fokus på demokratifrågor, som ska genomföras med unga i Stockholms förorter. Arbetet börjar i Botkyrka men ska…

Sidan uppdaterades 2021-01-11.