Till innehållet

GoGlad

Projektet drevs av: Hushållningssällskapet Väst

Beskrivning av projektet

Projektet ska förbättra den fysiska, psykiska och sociala hälsan hos ungdomar/vuxna med intellektuell funktionsnedsättning genom att utveckla ett spel i form av en applikation.

Syftet med projektet är att förbättra den fysiska, psykiska och sociala hälsan hos ungdomar/vuxna med intellektuell funktionsnedsättning genom att utveckla ett spel i form av en applikation. I spelet ska målgruppen odla, sköta om och samla virtuella frön för att slutligen skörda genom att promenera i sin verkliga miljö samtidigt som hon/han interagerar med reella platser genom ett så kallat AR-lager (Augment reality) som läggs på verkligheten. Under projekttiden kommer målgruppen tillsammans med personal i medverkande kommuner att utbildas till ambassadörer för att sprida och öka kännedomen om spelet och hjälpa nya deltagare att komma igång.

Efter projektet

Projektet ledde till att man utvecklade GoGlad som är ett pedagogiskt hjälpmedel och verktyg i form av en applikation i syfte att förbättra den fysiska, psykiska och sociala hälsan hos ungdomar och vuxna med kognitiva funktionsnedsättningar.

Spelapplikationen GoGlad är gratis att ladda ner och det är Hushållningssällskapet Västra som ansvarar för fortlevnaden av appen, för det interaktiva spelets uppdateringar och för webbplatsen.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2018 och avslutades i november 2021.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2018 och avslutades i november 2021.

Liknande projekt

  • TAKK-för-maten

    Hushållningssällskapet ska under en tvåårig period utveckla och sprida en app som vänder sig till personer som använder tecken som alternativ…

  • Matfröjd - Matlust och Matglädje för äldre

    Projektet ska producera en receptapplikation med recept för bland annat frukostar, mellanmål, luncher, middagar, kvällsmat till äldre personer med…

  • MatGlad 2.0

    Hushållningssällskapet Västra ska utveckla MatGlad 2.o, ett pedagogiskt stöd i form av en receptapplikation för personer med intellektuell och/eller…

Sidan uppdaterades 2022-02-11.