Till innehållet

Jakt för alla

Projektet drevs av: Svenska Jägareförbundet

Beskrivning av projektet

Jakt för alla - projektidé är att möjliggöra för personer med nedsatt rörelseförmåga att komma ut i naturen och jaga. Förbättra tillgängligheten på jaktskyttebanor för personer med gånghjälpmedel och att visa att naturen välkomnar alla.

Genomförande

 • Öka intresset genom marknadsföring och information till människor med funktionshinder, framför allt unga, att komma igång med att vara ute i naturen med inriktning på jakt.
 • Bjuda in till prova på dagar, upplevelsedagar med jakt. Genomföra jakter för funktionshindrade jägare tillsammans med länsjaktvårdsföreningar, naturbruksgymnasium och intresserade jakträttshavare.
 • Med inriktning på unga starta utbildningar med tema jakt och vilt, kortkurser och längre studiecirklar t.ex. jägarexamen.
 • Förbättra tillgängligheten på jaktskyttebanor.
 • Förenklingar i regelverket avseende vapen och terrängfordon.
 • Utveckling av hjälpmedel för jakten

Projektets mål är att underlätta för personer med funktionshinder att komma ut i naturen och på lika villkor som övriga jägare kunna delta i jaktgemenskapen, jakten och upplevelser av viltet i naturen. 

En sidoeffekt är att projektets verksamhet även kommer att bidra till att funktionshindrade kommer att kunna njuta av stillheten i naturen, plocka bär och svamp och allt annat som ger vederkvickelse. 

Ett delmål i projektet är att förbättra tillgängligheten på jaktskyttebanor. En bättre tillgänglighet underlättar möjligheterna till jaktskytteträning och prova på aktiviteter med jaktskytte samt att avlägga jägarexamen.

Målgrupp Personer med olika funktionshinder i alla åldrar men med tyngdpunkten lagd på ungdomar. Viktigt att ungdomar får kunskap om naturen och att öka deras nyfikenhet att lära sig mer om umgänget med naturen. Projektet riktar sig till såväl etablerade jägare som personer med intresse att komma ut i naturen för att börja jaga. Under första verksamhetsåret beräknas projektet nå c:a hundra personer. År två och tre när projektet är igång räknar vi med en ökning av deltagare till ungefär två hundra personer/år.

Projekttid

Tre år med start maj 2011 och avslut 30 april 2014.

Vid projektets avslutning ska samarbetet mellan Svenska Jägareförbundet och handikappsorganisationerna ha utvecklats till fortsatt löpande samverkan inom ramen för Jägareförbundets ordinarie verksamhet och finansiering. Till grund för detta ligger den utvärdering som genomföres i projektets slutskede.

Samarbetsorganisationer

 • Neurologiskt Handikappades Riksförbund (NHR) Box 49084, 100 28 Stockholm
 • DHR – Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder, Box 43, 123 21 Stockholm
 • Intressegruppen för Assistansberättigade IfA, Segervägen 2, 295 38 Bromölla
 • Reumatikerförbundet, Box 12851, 112 98 Stockholm
 • Unga rörelsehindrade

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i november 2011 och avslutades i november 2014.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i november 2011 och avslutades i november 2014.

Kontakt

Ort
Nyköping

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2020-06-02.