Till innehållet

Lek för livet

Projektet drevs av: Lekfrämjandet IPA-Barns Rätt till lek

Beskrivning av projektet

Projektet ska sprida kunskap om vad lek är och lekens betydelse för att skapa positiva kamratkulturer, främja inkludering och motverka utanförskap.

Projektet ska sprida kunskap om vad lek är och lekens betydelse för att skapa positiva kamratkulturer, främja inkludering och motverka utanförskap. Målgrupper är barn i ålderna 6-12 år och vuxna som finns runt barnen i deras vardag i skola, fritids och i andra kultur- och fritidsaktiviteter. Projektet planerar att anordna lekdagar i olika kommuner runt om i Sverige.

Målet är att vuxna och barn tillsammans ska kunna påverka och förändra negativa mönster som utvecklas i skolor, på skolgårdar och på internet genom att utveckla leken som pedagogiskt arbetssätt.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2015 och avslutades i december 2018.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2015 och avslutades i december 2018.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2020-06-02.