Till innehållet

Ny- och ombyggnad av klubbstuga som är tillgänglighetsanpassad

Projektet drevs av: Timmernabbens motorsportklubb

Beskrivning av projektet

Projektet ska genom ombyggnation av klubbhus bredda sin verksamhet och möjliggöra för motorintresserade personer med funktionsnedsättningar att använda föreningens motorbana och lokaler.

Syftet med projektet är att erbjuda motorsportverksamhet till motorintresserade med olika funktionsnedsättningar. Genom ombyggnation av klubbhus, med bland annat tillgänglighetsanpassad toalett, omklädningsrum och samlingsrum ska föreningen kunna bredda sin verksamhet och möjliggöra för motorintresserade personer med funktionsnedsättningar att använda föreningens motorbana och lokaler. Föreningen ska starta en sektion för paramotorsport som kommer att ledas av motoråkarare med rörelsenedsättning. Projektet sker i samarbete med Svenska Parasportförbundet Småland och Brukartorget.

Efter projektet

Alla byggnationsdelarna är klara. Två funktionsanpassade fyrhjulingar har köpts in till verksamheten. Pandemin och Ukrainakrisen har gjort att starten av motorverksamheten har försenats och startar under 2023. Lokalen har dock använts till föreningsmöten och liknande arrangemang

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i april 2019.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i april 2019.

Kontakt

Ort
Mönsterås

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2023-08-08.