Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Till innehållet

Ny- och ombyggnad av klubbstuga som är tillgänglighetsanpassad

Projektet drivs av: Timmernabbens motorsportklubb

Beskrivning av projektet

Projektet ska genom ombyggnation av klubbhus bredda sin verksamhet och möjliggöra för motorintresserade personer med funktionsnedsättningar att använda föreningens motorbana och lokaler.

Syftet med projektet är att erbjuda motorsportverksamhet till motorintresserade med olika funktionsnedsättningar. Genom ombyggnation av klubbhus, med bland annat tillgänglighetsanpassad toalett, omklädningsrum och samlingsrum ska föreningen kunna bredda sin verksamhet och möjliggöra för motorintresserade personer med funktionsnedsättningar att använda föreningens motorbana och lokaler. Föreningen ska starta en sektion för paramotorsport som kommer att ledas av motoråkarare med rörelsenedsättning. Projektet sker i samarbete med Svenska Parasportförbundet Småland och Brukartorget.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i april 2019.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i april 2019.

Kontakt

Ort
Mönsterås
Sidan uppdaterades 2020-06-02.