Till innehållet

Nybyggnation av aktivitetspark på Anttis 5:3 i Pajala kommun

Projektet drivs av: Antti byalag

Beskrivning av projektet

Projektets syfte är att skapa en social mötesplats för barn i byn Antti, där lek och rörelse står i fokus.

I projektet ingår att bygga en aktivitets- och lekpark med bland annat en klätterställning, rutschkana och olika typer av gungor för barn olika åldrar. Parken ska i huvudsak användas spontant, men föreningen kommer att arrangera olika aktiviteter intill platsen där deras föreningslokal också ligger.

Efter projektet

Byggnationen är genomförd enligt plan, och parken är invigd. Verksamheten är spontan, parken används idag flitigt av barn och ungdomar i byn. Den har marknadsförts via sociala medier och på anslagstavlor. Sociala aktiviteter sker också i byaföreningens lokal intill.

Beviljat belopp

110 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i april 2021.

Beviljat belopp

110 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i april 2021.

Kontakt

Ort
Pajala

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2023-05-04.