Till innehållet

Nybyggnation av asfalterad skidslinga

Projektet drevs av: Kalix Skidklubb

Beskrivning av projektet

Projektet ska anlägga en asfalterad slinga på 3 kilometer för att bedriva rullskidåkning för barn och ungdomar. Möjligheterna för skidintresserade barn och ungdomar att åka förbättras genom att verksamheten kan erbjudas hela året.

Syftet med projektet är att anlägga en asfalterad slinga på 3 kilometer för att bedriva rullskidåkning för barn och ungdomar. Idag sker rullskidåkning för vuxna i föreningens regi på trafikerade vägar och cykelbanor vilket inte är möjligt för yngre av säkerhetsskäl. Genom projektet kommer möjligheterna för skidintresserade barn och ungdomar att åka förbättras genom att verksamheten kan erbjudas hela året.

Efter projektet

Nybyggnationen är genomförd och avslutad. Pandemi och kriget i Ukraina medförde viss tidsförskjutning i projektet, men i övrigt gick det som planerat. Rullskidträning för barn- och ungdommar, tisdgar och torsdagar varje vecka. Tillgänglighetsbanan används dagligen av de med nedsatt rörelseförmåga genom att der promenerar efter den. Har blivit lite av en gång och cykelväg i skogen.Spontanidrott med rollerblades, kickbike, cykel, skateboard syns dagligen efter tillgänglighetsbanan. Ett antal rullskidläger har hållits av externa klubbar/ aktörer. 30/9 är det plnerat invigning med rullskidtävling samt aktiviterer för HSo samt PRO. Marknadsföringen av verksamheten har skett via hemsidan men kan och bör utvecklas ytterligare.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i februari 2020.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i februari 2020.

Kontakt

Ort
Kalix

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2023-09-18.