Till innehållet

Nybyggnation av klubbhus på fastighet Högsbo 757:332

Projektet drivs av: Långeberga Ridklubb

Beskrivning av projektet

Projektets syfte är att bredda och utveckla föreningens verksamhet genom att inkludera barn och ungdomar med funktionsnedsättning.

I projektet ingår att bygga ett klubbhus med bland annat teori- och mötesrum, kök, kafé, dusch- och omklädningsrum och RWC. Föreningens befintliga lokal är en gammal begagnad barack som är utdömd och inte tillgänglighetsanpassad. Lokalen saknar hiss, RWC och omklädnings-/duschmöjligheter och ska rivas. Den nya verksamheten består av ridning för personer med funktionsnedsättning, hästskötsel samt teori och sociala aktiviteter i klubblokalen. Samarbete kommer att ske med kommunen och olika funktionshindersorganisationer.

Beviljat belopp

2 517 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i oktober 2021.

Beviljat belopp

2 517 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i oktober 2021.

Kontakt

Ort
Västra Frölunda

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2021-11-11.