Till innehållet

Nybyggnation av konstgräsplan och aktivitetsytor samt belysning på fastigheten Snuggarp 2:4 i Nässjö kommun

Projektet drivs av: Forserums Idrottsförening

Beskrivning av projektet

Syftet med projektet är att anlägga en året-runt -arena med ett ständigt flöde av aktiviteter. Det som ska anläggas är en konstgräsplan, en aktivitetsyta för mindre barn och en för äldre barn samt en boulebana.

Nya aktiviteter som skapas är dels förlängning av säsong för fotbollsverksamheten, dels gåfotboll för äldre och bouleverksamhet. Spontanidrottsytan skapar aktiviteter för barn och ungdomar.

Beviljat belopp

6 015 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i december 2023.

Beviljat belopp

6 015 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i december 2023.

Kontakt

Ort
Forserum

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2023-12-18.