Till innehållet

Nybyggnation av konstgräsplan på fastigheten Kullerstads-Åby 1:87 i Norrköpings kommun

Projektet drivs av: Skärblacka Idrottsförening

Beskrivning av projektet

Projektets syfte är att utveckla föreningens verksamhet för barn och ungdomar samt att ge ortens unga en plats att bedriva spontanidrott på. Genom att anlägga en 11-manna konstgräsplan kommer säsongen för att bedriva utomhusaktiviteter att förlängas till i princip hela året.

Planen kommer användas för organiserad träning för fotbollsklubbar i området, men även ge mycket utrymme för spontanidrott när träning och match inte pågår, vilket är prioriterat av föreningen och efterfrågat av ungdomar i Skärblacka.

Beviljat belopp

6 015 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i februari 2024.

Beviljat belopp

6 015 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i februari 2024.

Kontakt

Ort
Skärblacka

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2024-03-12.