Till innehållet

Nybyggnation av körhall på fastighet Törsjö 2:41 i Örebro kommun

Projektet drivs av: Örebro Travsällskap

Beskrivning av projektet

Projektets syfte är att kunna bedriva körning och monté på travhästar och ponnyer året runt i en säker och funktionell miljö för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning.

Genom att bygga en körhall i anslutning till föreningens anläggning kan verksamheten bedrivas oberoende av väder och årstid. Nya målgrupper ska inkluderas via samarbete med föreningar och funktionshindersorganisationer i Örebro kommun. Verksamheten kommer att bedrivas både både enskilt och i grupp. Prova-på-kurser, studiebesök och öppet hus ska också arrangeras för att locka fler till travsporten.

Beviljat belopp

1 553 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i oktober 2020.

Beviljat belopp

1 553 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i oktober 2020.

Kontakt

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2020-12-17.