Till innehållet

Hundra år i Sverige - En resa genom tid och rum med asylsökande och nyanlända barn

Projektet drivs av: Studieförbundet Vuxenskolan Örebro

Beskrivning av projektet

Projektet ska utveckla en metod som ger asylsökande och nyanlända barn och unga tillgång till fritidsverksamhet kombinerat med inlärning av ett nytt språk och kunskap om det samhälle man vistas i.

Projektet syftar till att skapa ett inkluderande fritidsliv där alla barn och ungdomar har möjlighet att delta på lika villkor. Studieförbundet vill utveckla en metod som ger asylsökande och nyanlända barn och unga tillgång till fritidsverksamhet kombinerat med inlärning av ett nytt språk och kunskap om det samhälle man vistas i. Projektets verksamhet ska spridas till flera kommuner och aktörer i Örebro län.

Efter projekttiden är planen att verksamheten ska implementeras i Studieförbundets ordinarie verksamhet.
Förbundet har en ambition om att bredda sin verksamhet för att inkludera nyanlända barn och unga.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2017 och avslutades i maj 2020.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2017 och avslutades i maj 2020.

Kontakt

Ort
Örebro

Liknande projekt

  • Den Barnkonventionella lekplatsen

    Syftet med projektet är att med konst och estetiska lärprocesser som verktyg utforska hur barn kan vara medskapare av lekmiljöer i det offentliga…

  • Vägvisaren

    Projektets syfte är att ge barn, ungdomar och vuxna med synnedsättning möjligheten att utöva idrotten orientering, att skapa förutsättningar för…

  • Nybyggnation av körhall på fastighet Törsjö 2:41 i Örebro kommun

    Projektets syfte är att kunna bedriva körning och monté på travhästar och ponnyer året runt i en säker och funktionell miljö för barn, ungdomar och…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.