Till innehållet

Nybyggnation av MOS-bana på fastigheten Nyköping Brandholmen 1:1 i Nyköpings kommun

Projektet drivs av: Bangolfklubben MGK 49 Nyköping

Beskrivning av projektet

Projektets syfte är att få fler barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning att börja med bangolf och ge dem förutsättningar att kunna utvecklas antingen i föreningsform eller på egen hand.

I projektet ingår byggnation av en tillgänglighetsanpassad MOS-anläggning (Minigolf Open Standard) som i vardagligt tal även kallas äventyrsgolf. Det finns bangolf i Nyköping i dagsläget men ingen MOS-bana som är tillgänglighetsanpassad.

Verksamheten kommer både att bestå av organiserad träning och spontant spel. Samarbete kommer att ske med funktionshinderorganisationer.

Beviljat belopp

4 161 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i juni 2023.

Beviljat belopp

4 161 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i juni 2023.

Kontakt

Ort
Nyköping

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2023-06-29.