Till innehållet

Nybyggnation av multiplan på fastigheten Ljusdal-Ede 4:28 i Ljusdals kommun

Projektet drivs av: Tallåsens Byalag

Beskrivning av projektet

Projektets syfte är att skapa en plats för spontanidrottande för barn och ungdomar i Tallåsen.

Föreningen planerar att anlägga en aktivitetsarena med konstgräs som går att spola för att få is under vintern. Arenan kommer att ha infällda fotbolls- och innebandymål i lång- respektive kortsida, vilket möjliggör aktiviteter sommar som vinter. Den blir belyst genom LED-armaturer på stolpar. I anslutning till arenan kommer ett servicehus att byggas.

Beviljat belopp

3 694 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i december 2023.

Beviljat belopp

3 694 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i december 2023.

Kontakt

Ort
Tallåsen
Sidan uppdaterades 2023-12-18.