Till innehållet

Nybyggnation av ridanläggning (Åre hästsportarena) i Åre kommun

Projektet drivs av: Hästsportarena i Åre Ekonomisk förening

Beskrivning av projektet

Genom nybyggnationen av stall ska föreningen utveckla verksamheten och erbjuda ungdomar och personer med olika funktionsnedsättningar möjligheter till ridverksamhet.

Genom nybyggnationen av stall ska föreningen utveckla verksamheten och erbjuda ungdomar och personer med olika funktionsnedsättningar möjligheter till ridverksamhet. Befintligt stall är enbart godkänt för mindre hästar, och därmed kan inte föreningen ha kvar barnen i verksamheten när de blir större eller ta emot nya ungdomar och personer med funktionsnedsättningar i sin verksamhet. Föreningen beräknar att ca 200 barn och ungdomar samt cirka 300-400 personer med funktionsnedsättning kommer att ta del av häst- och ridverksamheten årligen efter nybyggnation. Det finns ett uttalat intresse och ambition från flera aktörer att utveckla Åre till att bli en stor turistort året runt för personer med funktionsnedsättning, och Åre Hästsportarena är en del i denna satsning.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i december 2014.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i december 2014.

Kontakt

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2021-12-13.