Till innehållet

Nybyggnation av skatepark på fastigheten Strömsund 2:26

Projektet drevs av: Strömsunds Skateförening

Beskrivning av projektet

Projektets syfte är utöka och utveckla möjligheterna till sociala och spontana aktiviteter för barn och ungdomar i Strömsunds kommun, genom att bygga en streetpark för skateboard.

Anläggningen kommer i huvudsak att användas spontant, men föreningen kommer att anordna styrda aktiviteter varje vecka plus särskilda tillfällen för tävlingar och utbildningar.

Efter projektet

Betongparken invigdes i juni 2022. Det är fritt och öppet att använda betongparken för alla. Den har blivit populär bland barn och ungdomar. Skateskola bedrivs regelbundet.

Beviljat belopp

740 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i juni 2021.

Beviljat belopp

740 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i juni 2021.

Kontakt

Ort
Strömsund

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2023-11-25.