Till innehållet

Nybyggnation av skatepark på fastigheten Strömsund 2:26

Projektet drivs av: Strömsunds Skateförening

Beskrivning av projektet

Projektets syfte är utöka och utveckla möjligheterna till sociala och spontana aktiviteter för barn och ungdomar i Strömsunds kommun, genom att bygga en streetpark för skateboard.

Anläggningen kommer i huvudsak att användas spontant, men föreningen kommer att anordna styrda aktiviteter varje vecka plus särskilda tillfällen för tävlingar och utbildningar.

Beviljat belopp

740 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i juni 2021.

Beviljat belopp

740 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i juni 2021.

Kontakt

Ort
Strömsund

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2021-07-08.