Till innehållet

Nybyggnation av skatepark på fastigheten Strömstad 4:16 i Strömstad kommun

Projektet drivs av: Strömstads Skateboardklubb

Beskrivning av projektet

Projektets syfte är att främja och utveckla möjligheterna för barn och ungdomar att åka skateboard, BMX, inlines och kickbike i Strömstad och samtidigt skapa en social mötesplats som bjuder in till spontanidrottande.

Strömstad Skateboardklubb vill uppnå detta genom att bygga en belyst betongactionpark i centrala Strömstad. I betongparken ska en rad olika organiserade verksamheter samsas. Det kommer att startas skate- och BMX-skolor och särskilda tjejskatetillfällen kommer att erbjudas. Dessutom ska prova-på-dagar, tävlingar och läger arrangeras. Det kommer att vara möjligt att låna viss utrustning för dem som inte har egen.

Beviljat belopp

4 395 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i juni 2020.

Beviljat belopp

4 395 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i juni 2020.

Kontakt

Ort
Strömstad

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2020-06-09.