Till innehållet

Ombyggnad av golfanläggning

Projektet drevs av: Dynekilens Golfklubb

Beskrivning av projektet

Projektet är ett initiativ av Dynekilens GK i samarbete med Strömstads GK. Klubben vill anpassa anläggningen för att få möjlighet till handigolfspel och kunna komma igång med organiserad, tränarledd och inspirerande verksamhet inom handigolf.

Verksamheten kommer organiseras som en egen sektion där handigolfspelare utgör ledningen. Projektet omfattar framkomlighet på banan, asfaltering av vägar på banan, en hcp-parkeringsplats, toaletter, tillgänglighetsanpassning av två omklädningsrum. Resturangens entré ska breddas, dörröppnare och ramp installeras.

Efter projektet

Ombyggnaden ar genomförd, men pga pandemin har ekonomin försämrats och det har tagit längre tid än förväntat. Paragolfverksamheten är en egen sektion inom klubben. Omfattningen ar april – oktober 6-10 tim/vecka. Ledarledd verksamhet i snitt 7 deltagare per tillfälle. Man samarbetar med Norrviken Stars och föreningsansvarig i Strömstads Kommun. Totalt har man c:a 7000 gästspelare per år. Paragolfsektionen har kontinuerlig dialog med både Strömstad och Tanums kommuner.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i februari 2018.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i februari 2018.

Kontakt

Ort
Strömstad

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2022-05-03.