Till innehållet

Nybyggnation av skidskytteanläggning på fastigheten Brämhults Lida 2:1 i Borås kommun

Projektet drivs av: Borås Skidlöparklubb

Beskrivning av projektet

Projektets syfte är att utveckla föreningsverksamheten för ungdomar genom att bygga en skidskytteanläggning med 50-metersbanor och tillhörande slingor för skidskytte på rullskidor.

I nuläget är verksamheten begränsad då det enbart finns tillgång till en provisorisk bana för luftgevärsskytte på 10-metersbanor.

Den nya anläggningen kommer att användas för organiserad träning året runt inom både skidskytte, orienteringsskytte och sportskytte.

Beviljat belopp

6 015 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i december 2023.

Beviljat belopp

6 015 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i december 2023.

Kontakt

Ort
Borås

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2023-12-18.