Till innehållet

Nybyggnation av speedwaybana för ungdomar på fastigheten Hejdeby Norrbys 1:28 i Gotlands kommun

Projektet drivs av: Gotlands Motorförenings Speedwayklubb

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att starta speedway för ungdomar mellan 12 och 25 år genom att anlägga en storleksmässigt anpassad körbana. Idag finns ingen bana för målgruppen, befintliga två banor är för yngre barn samt för vuxna. Föreningen kommer att bedriva organiserad speedwayträning och har låneutrustning till en rimlig kostnad.

Beviljat belopp

6 015 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i april 2024.

Beviljat belopp

6 015 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i april 2024.

Kontakt

Ort
Visby

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2024-05-02.