Till innehållet

Nybyggnation av truppgymnastikhall på fastigheten Västhorja 12:5

Projektet drivs av: Värnamo Gymnastik Klubb

Beskrivning av projektet

Syftet med projektet är att utveckla föreningens verksamhet, både för unga som vill tävla och de som enbart vill träna truppgymnastik.

Den nuvarande idrottshallen som föreningen bedriver verksamhet i saknar hoppgrop och de redskap som behövs för att bedriva säker och ändamålsenlig träning fullt ut. I projektet ingår att bygga en hoppgrop och fasta redskap för truppgymnastik i en tillbyggnad på en ny idrottshall. Ny verksamhet som ska startas är bland annat en multigymnastikgrupp för ungdomar som vill fortsätta träna utan att tävla.

Beviljat belopp

5 526 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i oktober 2023.

Beviljat belopp

5 526 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i oktober 2023.

Kontakt

Ort
Värnamo

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2023-10-18.