Till innehållet

Nybyggnation och ombyggnation av MOS-bana och klubbstuga på fastigheterna Skellefteå 6:1 och Eddan 10 i Skellefteå kommun

Projektet drivs av: Skellefteå Bangolfklubb

Beskrivning av projektet

Syftet är att bygga en MOS-bana samt en ny klubbstuga med tillgänglighetsanpassad toalett.

Detta ger målgrupperna barn, unga och personer över 65 år en ny fritidsaktivitet samt tillgång till en verksamhetsanpassad klubblokal i anslutning till banan.

Klubbstugan med tillhörande toaletter blir tillgänglighetsanpassad och ska användas för utbildningar och teorikurser.

Beviljat belopp

5 015 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i juni 2023.

Beviljat belopp

5 015 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i juni 2023.

Kontakt

Ort
Skellefteå

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2023-06-29.