Till innehållet

Ombyggnation och tillgänglighetsanpassning av ridhus i Hudiksvalls kommun

Projektet drivs av: Tunalids Ridklubb

Beskrivning av projektet

Tunalids ridklubb ska bygga om och tillgänglighetsanpassa sitt ridhus.

Tunalids ridklubb ska bygga om och tillgänglighetsanpassa sitt ridhus. Idag saknas en tillgänglighetsanpassad WC, dusch, omklädningsrum och hiss till kafé och samlingsrum, vilket både begränsar möjligheterna för personer med rörelsenedsättning att rida och utgör ett hinder för klubbens utveckling. Efter byggnationen vill klubben starta upp sommarridläger för personer med funktionsnedsättning och nå ut till personer som tidigare inte har kunnat rida på grund av hinder i den fysiska miljön.

Samarbete sker bland annat med en lokal funktionshinderförening.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i februari 2016.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i februari 2016.

Kontakt

E-post
Ort
Hudiksvall

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2020-06-02.