Till innehållet

Smalspårets järnvägsverkstad i Virserums kommun

Projektet drivs av: Föreningen Smalspåret Växjö-Västervik

Beskrivning av projektet

Följ med i Föreningen Smalspårets projekt med att renovera och anpassa en gammal verkstadslokal i Virserum. Vi kommer bygga om verkstaden till en järnvägsverkstad och skapa förutsättningar att bevara och renovera föreningens järnvägsfordon.

Föreningen Smalspåret Växjö-Västervik bildades som "Föreningen Rädda Smalspåret" under mitten på 80-talet, när SJ planerade att lägga ner banan mellan Växjö och Västervik. Vi har sedan dess varit med och bevarat och utvecklat tågtrafiken och dressincyklingen längs sträckan. Verkstadsprojektet blir en viktig del i att kunna bevara och köra tåg och cykeldressiner på den södra delen av järnvägen med utgångspunkt i Virserum, där föreningen även har sin bas med Virserums station och tillhörande godsmagasin.

Föreningens mål med verkstadsprojektet är att kunna bevara järnvägen till kommande generationer och hålla fordonen igång och använda i sommartrafiken.

Efter projektet

Ombyggnation ar genomförd, inte helt enligt den från början gjorda planen men i sådan

omfattning att lokalen kan användas och redan används for syftet och malet som sattes upp. Det som avvikit från planeringen är främst tidsplaneringen som projektets samt problem med att få till vissa delar av projektet, där specifik kompetens (el) behövts. Vissa saker som de hade hoppats på att genomföra, men som inte ar nödvändiga for att kunna nyttja lokalerna, har ej genomförts.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i november 2012.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i november 2012.

Kontakt

Ort
Virserum

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2022-01-12.