Till innehållet

Stöd till ombyggnad Vanås, Östra Göinge kommun

Projektet drevs av: Stiftelsen Wanås Utställningar/Wanås Konst

Beskrivning av projektet

Wanås Konsts syfte är att skapa en konstverkstad där stiftelsen kan erbjuda verksamhet året om.

Stiftelsen vill bygga om en lokal på Wanås till verkstäder som ska fungera för barn och ungdomar och personer med funktionsnedsättningar. Ett ”konstfritids” ska erbjudas där stiftelsen ska skapa olika workshops för målgrupperna.

Efter projektet

Byggnationen är klar och avslutad. Lokalerna invigdes i juni 2022och har sedan dess trimmats in i reguljär verksamhet. Föreningen kan nu bedriva verksamhet året om.

Beviljat belopp

2 309 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i februari 2021.

Beviljat belopp

2 309 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i februari 2021.

Kontakt

Ort
Knislinge

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2023-03-28.