Till innehållet

Tillbyggnad av en speedvägg på Eskilshem 2:1, Eskilstuna

Projektet drevs av: Eskilstuna Klätterklubb

Beskrivning av projektet

Eskilstuna klätterklubb vill bygga en ny klättervägg så att klubben kan erbjuda speedklättring som kommer vara en OS-gren i kommande OS.

Framför allt är det speedträning för barn och ungdomar som föreningen kommer erbjuda. Föreningen har idag klätterverksamhet för vägg- och boulderklättring.

Efter projektet

Alla i klubben har tillgång till den nya väggen och det finns en tavla där man får boka upp sig. Väggen ger nya möjligheter att träna speed (som idag är en OS-gren).

Man har inte återkommande aktiviteter för personer med funktionsnedsättning men lokalen är tillgänglighetsanpassad och några gånger per år så har både personer med rullstol och synnedsättning varit där och klättrat. Vidare så erbjuds prova-på klättring under loven – framförallt under sommaren för ungdomar. Man gör även särskilda insatser för att främja tjejers klättring och erbjuder workshops och träning.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i september 2018.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i september 2018.

Kontakt

Ort
Eskilstuna

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2022-08-18.