Till innehållet

Tillbyggnation av hembygdsgård på fastigheten Smedjebacken 3:4 i Smedjebackens kommun

Projektet drivs av: Norrbärke Hembygdsförening

Beskrivning av projektet

Syftet med projektet är att bygga om föreningens lokal så att äldre personer kan nyttja den för verksamhet året om.

Den verksamhet som kommer att bedrivas i lokalen är bland annat kursverksamhet om kulturarv, hantverk och sociala träffar med föredrag och föreläsningar för målgruppen äldre.

Lokalen kommer att tillgänglighetsanpassas och byggas om så att personer med funktionsnedsättning kan nå lokalen med ny entré samt hiss och trappor med ledstång.

Beviljat belopp

5 015 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i juni 2023.

Beviljat belopp

5 015 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i juni 2023.

Kontakt

Ort
Smedjebacken

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2023-06-29.