Till innehållet

Tillgänglighetsanpassningar på fastigheten Årsta 1:61 i Haninge kommun

Projektet drivs av: Haninge Golfklubb

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att göra tillgänglighetsanpassningar på Haninge Golfklubb för att kunna etablera paragolf som en del i föreningens verksamhet.

Både organiserad och spontan paragolf planeras. Projektet kommer att göra banan med dess hinder mer framkomlig och enkel för att passa målgruppen.

Beviljat belopp

4 633 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i december 2021.

Beviljat belopp

4 633 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i december 2021.

Kontakt

Ort
Österhaninge

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2022-01-21.