Till innehållet

Unga mentorer - ett utmärkt stöd

Projektet drevs av: Unga Funkisar (f.d.Unga RBU-are i Skåne län)

Beskrivning av projektet

Projekt Unga Mentorer har skapats för att ge barn och ungdomar med funktionsnedsättning möjlighet att få stöd av en mentor. 

Projekt Unga Mentorer har skapats för att ge barn och ungdomar med funktionsnedsättning möjlighet att få stöd av en mentor. Mentorn vet hur det är att växa upp med en funktionsnedsättning och kan fungera som en förebild och bollplank till den som är yngre och har många funderingar om framtiden. För mentorn innebär mentorskapet en spännande utmaning och möjlighet till personlig utveckling.

Barn och ungdomar mellan 10 och 19 år som har kontakt med Barn- och ungdomshabiliteringen i Skåne erbjuds att få en egen mentor. Mentorerna rekryteras bland unga vuxna, 18 - 35 år, som själva har en funktions­nedsättning och erfarenhet från habilitering. De som ska bli mentorer får gå en kurs där man tillsammans med andra diskuterar ämnen som berör mentorsrollen. Det kan handla om självkännedom, relationer, sekretess mm. Kursledarna gör intervjuer med både mentorer och de barn och ungdomar som vill ha en mentor, adepterna. Mentor och adept matchas sedan för att passa varandra så bra som möjligt. Mentorskapet varar ett år, och under denna tid träffas man ca 12 ggr. Utöver träffarna finns det förstås många andra möjligheter att hålla kontakten, t.ex. internet och telefon, för dem som vill det! Varje ”mentorspar” kommer själva överens om var, hur och när de ska träffas. Vad man vill göra tillsammans kan se väldigt olika ut beroende på personlighet och vilka intressen man har. Oavsett hur och var man väljer att träffas ska det alltid finnas mycket utrymme för att prata med varandra.

Projektet avslutades i maj 2014, idag är det implementerat i Habilitering och hjälpmedel Skånes ordinarie verksamhet. 

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i april 2011.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i april 2011.

Kontakt

Ort
Kristianstad

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2020-06-02.