Till innehållet

Work

Projektet drevs av: Share Music Sweden

Beskrivning av projektet

WORK ska skapa förutsättningar att anställa fler med funktionsnedsättning inom kulturområdet. Det görs genom utbildningsinsatser, konstnärliga verk samt opinion kring hur arbetsmarknaden kan ge plats för individer med olika förutsättningar.

Projektet vill ta ett helhetsgrepp kring problematiken som finns, där samhällets trygghetssystem inte stödjer varandra och där delvis osynliga barriärer hindrar en målgrupp från att etablera sig inom kultursektorn. Projektet har som övergripande mål att medverka till att bredda den befintliga arbetsmarknaden och visa på hur man kan göra plats för fler individer, även de med andra funktioner och förutsättningar.

Utgångspunkten för detta projekt är vår metod, som innebär ett tillvägagångssätt med möten och dialog mellan olika konstnärer och konstformer. Vår styrka ligger i vår förmåga att ge utrymme åt varje människas unika potential i konstnärligt arbete. Genom att skapa unika möjligheter och ett bredare konstnärligt utbud spränger vi gränser. Frågeställningarna kommer att belysas genom diskussion i olika forum Vilka möjligheter ges för personer med funktionsnedsättning att arbeta som konstutövare? Hur ser arbetsmarknaden och villkoren ut? Finns det plats för konstutövare med andra förmågor och uttryck än den rådande normen? Och framförallt - hur ser vi på arbete och arbetsförmåga i vårt samhälle?  FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Det nationella projektet WORK tar sin utgångspunkt i Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Artikel 27 punkt 1: ”Konventionsstaterna erkänner rätten till arbete för personer med funktionsnedsättning på lika villkor som andra. Det innefattar rätten att kunna förtjäna sitt uppehälle genom fritt valt eller antaget arbete på arbetsmarknaden och i en arbetsmiljö som är öppen, som främjar integration och är tillgänglig för personer med funktionsnedsättning.”

WORK är uppbyggt kring fyra delprojekt: Första delprojekt är med inriktning mot en dansföreställning, som arbetas fram successivt under projekttiden. Utgångspunkten för dansverket är rörelser som skapas som ett resultat av just arbete. Två delprojekt är utbildningsinsatser där den första innebär att ge färdigheter för att kunna vara assistent vid workshops med inriktning musikteknologi. Den andra utbildningen ska ge deltagarna verktyg för att kunna dela med sig av sina kunskaper och vara informationsspridare i olika sammanhang. Det fjärde delprojektet kommer att resultera i en kortfilm som tar upp frågeställningarna: Vilka har makten i vårt samhälle? Finns det möjligheter för alla att vara delaktiga? Till projektet knyts en kombinerad referens/fokusgrupp bestående av representanter från olika organisationer och myndigheter.

Med WORK vill Share Music Sweden stärka och förbereda ett antal personer för arbete och skapa förutsättningar för att kunna anställa fler personer med funktionsnedsättning i sin verksamhet.

WORK genomförs av Share Music Sweden med stöd från Arvsfonden.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2013 och avslutades i oktober 2016.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2013 och avslutades i oktober 2016.

Kontakt

Ort
Gränna

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2020-06-02.