Till innehållet

Lokalstöd februari 2021

Lokalstöd februari 2021

Sorterade efter ort i bokstavsordning

AVESTA

Dalahästens Skidcenter ekonomisk förening har fått stöd med 1 155 000 kr för "Nybyggnation av skidlekpark på fastigheten Åsbo 9:1 och Åsbo 10:1 i Avesta kommun"

Projektets syfte är att skapa en skidlekplats, ett tryggt och säkert område där barn och ungdomar på skidor kan öva balans, teknik och motorik på ett lustfyllt sätt. På sommarhalvåret kommer anläggningen att användas för MTB-verksamhet. I projektet ingår att anlägga en 20 x 40 meter lekplan som utrustas med gupp, hopp, koner, slalomportar och en preparerad platt yta för lek och teknik. Dessutom ska en kuperad skicrossbana med kurvor anläggas, tänkt för lite äldre och mer skiderfarna barn och ungdomar. Anläggningen kommer att användas både spontant och för organiserad träning.

FAGERSTA

IOGT-NTO Protest har fått stöd med 2 366 000 kr för "Ombyggnation och tillgänglighetsanpassning på fastigheten Sundbo 7:25 och 7:26"

IOGT-NTO Protest syfte med projektet är att tillgänglighetsanpassa sin lägergård vid Lilla Aspen. Föreningen vill göra anläggningen möjlig till året-runt-verksamhet för målgruppen barn och unga och personer med funktionsnedsättning. Föreningen vill öka fritidsverksamheten och ge möjlighet till lägerverksamhet för målgruppen under hela året.

FARSTA

Spårvägen Cykelförening har fått stöd med 1 453 000 kr för "Nybyggnation av flowtrail på Alby 15:16 i Huddinge kommun"

Projektets syfte är att skapa bättre möjligheter till cykling för barn, unga och personer med funktionsnedsättning. De befintliga cykellederna i Flottsbroområdet är avsedda för downhillcykling och tekniskt avancerad cykling, och det saknas bra alternativ som fungerar oavsett ålder och kapacitet. I projektet ingår att bygga en så kallad ”flow trail”, en böljande cykelstig i skogen med hopp, hinder och alternativa vägar med olika svårighetsgrader. Anläggningen kommer att användas både i organiserad träning och spontant.

INGARÖ

Värmdö Freestyle Mogul Club har fått stöd med 2 669 000 kr för "Nybyggnation av aktivitetsanläggning
på Lillsved 1:1 i Värmdö kommun"

Projektets syfte är att skapa en aktivitetsanläggning utomhus där barn och ungdomar kan träna hopp på skidor i en varierande och inspirerande miljö. Anläggningen kommer att kunna användas året runt och förutom hoppbacke kommer det att finnas parkourbana, klättervägg och marknedsänkta trampoliner för att ge en allsidig träning. Utformningen är gjord tillsammans med aktiva barn och ungdomar i föreningen och samverkan sker med Lillsveds Idrottsfolkhögskola samt andra idrotts- och friluftsorganisationer. Anläggningen kommer att användas både spontant och för organiserad träning.

KNISLINGE

Stiftelsen Wanås Utställningar/Wanås Konst har fått stöd med 2 309 000 kr för "Stöd till ombyggnad Vanås, Östra Göinge kommun"

Wanås Konsts syfte är att skapa en konstverkstad där stiftelsen kan erbjuda verksamhet året om. Stiftelsen vill bygga om en lokal på Wanås till verkstäder som ska fungera för barn och ungdomar och personer med funktionsnedsättningar. Ett ”konstfritids” ska erbjudas där stiftelsen ska skapa olika workshops för målgrupperna.

LENHOVDA

Lenhovda Idrottsförening har fått stöd med 707 000 kr för "Nybyggnation av två padelbanor på fastigheten Lenhovda 112:1 i Uppvidinge kommun"

Syftet med projektet är att anlägga två padelbanor utomhus i Uppvidinge Kommun, Lenhovda 112: 1. Föreningen vill göra padelsporten tillgänglig för barn och ungdomar och personer med funktionsnedsättning i kommunen. Prova-på-verksamhet, padelskola och låneutrustning ska erbjudas.

LJUSDAL

Järvsö Bollklubb har fått stöd med 5 015 000 kr för "Anläggande av konstgräsplan på fastighet Ljusdal Väster-Skästra 4:37"

Projektet syftar till att utveckla fotbollsverksamheten för barn och ungdomar genom att anlägga en belyst 11-manna konstgräsplan. Med planen kan föreningen i stort sett träna året runt och starta nya lag för barn och ungdomar på orten. Träningsförutsättningarna kommer att förbättras och säsongen förlängas avsevärt. En särskild satsning på att starta egna flicklag kommer att genomföras. Andra föreningar och skolor lokalt har visat intresse för den planerade anläggningen.

LULEÅ

Brändöns Byahusförening har fått stöd med 733 000 kr för "Uppförande av bagarstuga/mötesplats på fastigheten Luleå Brändön 4:6 Luleå kommun"

Projektets syfte är att skapa en mötesplats för barn och ungdomar i byn Brändön/Örarna, där de även kan umgås över generationsgränserna med äldre personer. I projektet ingår att flytta en bagarstuga till en central del av byn och bygga en toalettbyggnad intill. I nuläget saknas fritidsgårdar och naturliga mötesplatser för traktens barn och unga. Verksamheten kommer att bestå av aktiviteter efter skolan, på kvällar och helger, exempelvis brödbakning, pizzakvällar, läxläsning, spela spel och att bara komma för att träffas och umgås med andra. Utanför lokalen kommer det att finnas möjlighet till lek och spontana aktiviteter både under vinter och sommar.

SMEDJEBACKEN

Norrbärke SK har fått stöd med 377 000 kr för "Nybyggnation av padelbana på fastigheten Morgården 8:9 i Smedjebacken kommun"

Syftet med projektet är att anlägga en padelbana utomhus på fastigheten Morgården i Smedjebackens kommun. Föreningen vill göra padelsporten tillgänglig för barn och ungdomar i kommunen. Målgruppen kommer att få möjlighet att spela gratis. Prova-på-verksamhet, padelskola och låneutrustning ska finnas.

SUNDSVALL

SHRA Sundsvall har fått stöd med 1 674 000 kr för "Ombyggnation, Tillbyggnation, Nybyggnation NORA 27:1 Ägare SHRA Sundsvall"

Projektets syfte är att starta upp kartingverksamhet för barn och ungdomar som kommer att drivas av föreningens nystartade kartingsektion. Idag har föreningen sin motorverksamhet på ett tidigare reservflygfält där man även disponerar över ett gammalt logement. Genom projektet ska en asfalterad bana anläggas med skydd, avgränsningar och övriga säkerhetskrav som ställs på karting. Det blir den första kartingbanan i Sundsvall, närmsta bana ligger 150 km bort.

VALLENTUNA

Korpen Vallentuna har fått stöd med 4 861 000 kr för "Nybyggnation av aktivitetspark i Snapptuna, Vallentuna kommun"

Projektets målsättning är att anlägga en aktivitetsyta utomhus särskilt anpassad för barn och unga med funktionsvariationer på området Snapptuna i Vallentuna. Anläggningen kommer att bestå av flera olika delar som syftar till att uppfylla en full motorisk träning och samtidigt skapa en bredd som tilltalar många. Korpen Vallentuna kommer att genomföra projektet i samarbete med Vallentuna kommun.

VÄNNÄSBY

Spölands Idrottsförening har fått stöd med 2 537 000 kr för "Nybyggnation av cykel- och aktivitetspark på Vännäs 34:4, Vännäs kommun"

Syftet med projektet är att skapa en naturlig mötesplats som inspirerar till rörelse och möjliggör cykling och spontanidrott för barn och ungdomar i en säker och tillgänglig miljö. I projektet ingår att bygga en cykel- och aktivitetspark som ska innehålla en asfalterad pumptrack, en teknikyta för cykling med hopp och hinder samt en motorikbana. Anläggningen kommer att användas både spontant och i organiserad form.

YDRE

Rydsnäs Idrottsförening har fått stöd med 216 000 kr för "Nybyggnation av padelbana utomhus, Rydsnäs 1:24"

Syftet med projektet är att anlägga en padelbana utomhus på marken Rydnäs 1:24. Föreningen vill göra padelsporten tillgänglig för barn och ungdomar och personer med funktionsnedsättning i kommunen. Prova-på-verksamhet, padelskola och låneutrustning ska erbjudas.

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan uppdaterades 2021-02-23.