Till innehållet

Lokalstöd juni 2022

Lokalstöd juni 2022

Sorterade efter ort i bokstavsordning

BOLLNÄS
Hanebo Framtid får stöd med 2 640 000 kr för "Nybyggnation av garage på fastigheten Kilafors 5:149 i Bollnäs kommun"

Projektets syfte är att ta till vara ungdomars motorintresse genom att anpassa en lokal intill ortens fritidsgård till att bli ett garage. Garaget blir anpassat för att kunna ta emot mopeder, A-traktorer och andra fordon ungdomar använder. I garaget kan motorintresserade ungdomarna träffa likasinnade och utbyta erfarenheter i närvaro av äldre ledare. Utanför garaget kommer miljön byggas samman med fritidsgården för att ta tillvara synergieffekter emellan verksamheterna.

BORÅS
Borås GIF får stöd med 4 614 000 kr för "Nybyggnation av cykel-stak, pumptrack och flowtrack, Borås Gingri-Bosgården 1:9 Borås kommun"

Syftet med projektet är att skapa en plats där barn och ungdomar kan träffas och cykla på fritiden genom att bygga en asfalterad pumptrackbana, cykel-stak studio (cykling inomhus med digital utrustning) samt en flowtrack för mountainbike. Anläggningen är i första hand tänkt att användas spontant, men aktiviteter ska anordnas för att locka målgrupperna till platsen.

FURUDAL
Idrottsföreningen Kamraterna Ore får stöd med 1 195 000 kr för "Byggnation av multiarena på fastigheten Furudal 83:21 i Rättviks kommun"

Projektets syfte är att möjliggöra spontanidrott för barn och ungdomar i Furudal genom att bygga en multisportarena. Anläggningen kommer att bestå av en yta av konstgräs med sarg och tillhörande basket-, bandy- och fotbollsmål. Multisportarenan ska introduceras för unga i Furudal genom prova-på-dagar och instruktörstillfällen.

GISLAVED
Gislaved-Anderstorps Ridklubb får stöd med 2 022 000 kr för "Anläggande av naturbana/ridstig på Mossarp 1:31 i Gislaveds kommun"

Projektets syfte är att möjliggöra ridning i skogen för barn och ungdomar med och utan funktionsnedsättning genom att anlägga en tre meter bred, belyst naturbana/ridstig. I dagsläget finns ingen möjlighet att rida ut en längre sträcka i skogen, då ridskolan är omgiven av asfaltsvägar, bebyggelse, tung trafik och industrimark. Banan kommer att användas både i ridskoleverksamheten och individuellt.

HEDE
Hede Hembygdsförening får stöd med 5 015 000 kr för "Nybyggnation på Hede kyrkby 38:2, samlingslokal inklusive idrottshall"

Syftet med projektet är anlägga ett aktivitetshus, där det ska inrymmas samlingslokal och aktivitetsyta för skytte och rörelseaktiviteter för målgruppen äldre.

HUDIKSVALL
Gnyfari Islandshästförening får stöd med 1 515 000 kr för "Nybyggnation av en träning- och tävlingsbana för islandshästar"

Syftet med projektet är att anlägga en bana för träning och tävling på islandshästar. Anläggningen består av en större ovalbana med en ridbana innanför. Det kommer att skapa träning året runt för barn och ungdomar som är föreningens primära målgrupper.

JÖNÅKER
Jönåkers Golfklubb får stöd med 2 690 000 kr för "Nybyggnation av golfstudio på Jäder 2:15 i Nyköpings kommun"

Syftet med projektet är att förlänga golfsäsongen för framförallt klubbens juniorer, men även äldre personer från 65 år, genom att bygga en golfstudio. När verksamhet kan bedrivas året runt hoppas klubben på att lättare kunna locka och behålla målgrupperna. Verksamheten i studion kommer både vara organiserad och spontan. Prova-på-tillfällen kommer att arrangeras för nybörjare. Det finns också ett intresse för studion bland närliggande golfklubbar.

KALLINGE
KFUM Ronneby/Kallinge får stöd med 4 040 000 kr för
"Nybyggnation av betongpark på fastigheten Ronneby 16:156 i Ronneby kommun"

Projektets syfte är utöka och utveckla möjligheterna till sociala och spontana aktiviteter för barn och ungdomar i Ronneby, genom att bygga en betongpark för skateboard. Anläggningen kommer i huvudsak att användas spontant, men föreningen kommer också att ha organiserad verksamhet, prova-på-tillfällen, läger och andra arrangemang.

LINKÖPING
Idrottsföreningen Linköping OCR får stöd med 926 000 kr för "Nybyggnation av OCR bana på fastigheten Vidingsjö 1:1 i Linköpings kommun"

Projektets syfte är att utveckla träningsmöjligheterna för barn och ungdomar på Vidingsjö Friluftsområde i Linköping. En OCR-bana (Obstacle Course Racing), är en typ av hinderbana som lockar till rörelse och motion. Banan kommer att bidra till verksamhetens utveckling. Idag tränar aktiva på utställda hinder och ingen spontanträning genomförs. Organiserad träning kommer att bedrivas på banan men till stor del kommer banan även att spontananvändas. Full tillgänglighet för personer som sitter i rullstol kommer att finnas.

LYSVIK
Strandviks Bygdegårdsförening har fått stöd med 634 000 kr för "Ombyggnation av lokal och anläggande av boulebana på Strandvik 1:43, Sunne kommun"

Projektets syfte är att skapa en naturlig mötesplats året runt med aktiviteter i och utanför bygdegården för personer över 65 år. I nuläget är vinteraktiviteter mycket begränsade på grund av att lokalerna inte är vinterbonade. I projektet ingår därför att isolera och installera ett värmesystem. Utomhus ska även en boulebana anläggas. Tillsammans med bland annat pensionärsorganisationer och studieförbund ska bygdegårdsföreningen starta nya aktiviteter, som exempelvis boccia, boule, matlagningskurser, måleri och data/internetanvändning, yoga, motionsdans och skaparverkstad med träsnideri.

LULEÅ
Luleå Ridklubb Nybyggnation av en naturbana på Hertsön 1:1, Luleå kommun

Syftet med projektet är att anlägga en belyst naturbana, ett avgränsat område med olika stigar, kuperingar, stockar med mera. Barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättningar får träna sin balans och koordination och sitt mod för att rida häst utomhus där ridhusets trygga väggar är frånvarande.

SKOGHALL
Skoghalls Bangolfklubb får stöd med 3 254 000 kr för "Nybyggnation av MOS-bana på fastigheten Mörmon 5:33 i Hammarö kommun"

Projektets syfte är att få fler barn, ungdomar, äldre och personer med funktionsnedsättning att börja med bangolf. I projektet ingår byggnation av en tillgänglighetsanpassad MOS-anläggning (Minigolf Open Standard) som i vardagligt tal även kallas äventyrsgolf. Det finns i dagsläget ingen MOS-bana på orten eller annan tillgänglighetsanpassad bangolf. Verksamheten kommer både att bestå av organiserad träning och spontant spel. Samarbete kommer att ske med Värmlands Parasportförbund samt med Hammarö kommun.

SKOTTORP
Skottorps Idrottsförening får stöd med 5 015 000 kr för "Nybyggnation av föreningshus på fastigheten Skottorp 30:10 i Laholms kommun"

Projektets syfte är att möjliggöra ridning i skogen för barn och ungdomar med och utan funktionsnedsättning genom att anlägga en tre meter bred, belyst naturbana/ridstig. I dagsläget finns ingen möjlighet att rida ut en längre sträcka i skogen, då ridskolan är omgiven av asfaltsvägar, bebyggelse, tung trafik och industrimark. Banan kommer att användas både i ridskoleverksamheten och individuellt.

SKÄRBLACKA
Vånga IF får stöd med 1 370 000 kr för "Byggnation av två padelbanor på Ekvallen"

Syftet med projektet är att anlägga två dubbelbanor för padel på Ekvallen, som är idrottsplatsen i Vånga. Föreningen vill bredda sin föreningsverksamhet genom att bygga dessa två padelbanor och skapa ny verksamhet för barn och ungdomar.

SOLLEFTEÅ
Friluftsfrämjande i Sollefteå får stöd med 1 887 000 kr för "Nybyggnation av pumptrackbana på fastigheten Staden 2:20 i Sollefteå kommun"

Syftet med projektet är att utveckla utbudet av efterfrågade fritidsaktiviteter för barn och unga i Sollefteå. I projektet ingår att bygga en pumptrackbana för cykling och BMX men anläggningen kan även användas för exempelvis skateboard, kickbike och inlines. Verksamheten kommer i första hand vara spontan men föreningen kommer även att ge utbildningar och träningar.

SVÄRDSJÖ
Svärdsjö Intresseförening får stöd med 2 662 000 kr för "Nybyggnation av aktivitetspark på del av Borgärdet 2:17, Falu kommun"

Projektets syfte är att bredda utbudet av aktiviteter för barn och ungdomar i Svärdsjö med omnejd. Föreningen ska bygga en betongskatepark för skateboard, BMX och kickbike som ska bli en plats för nya möten, integration och spontana aktiviteter. Även en konst-/grafittivägg och en enklare balansbana i skogsmiljö ska byggas. Parken kommer i huvudsak vara en plats för spontana aktiviteter, men prova-på-tillfällen med instruktör och andra arrangemang kommer även att anordnas för att locka unga till platsen. Tanken är att föreningar och lokala aktörer tillsammans ska bidra med att fylla parken med liv genom skateboard och urban kultur.

TOMELILLA
Tomelilla Idrottsförening får stöd med 584 000 kr för "Nybyggnation av äventyrsgolfbana på Tomelilla 237:118 i Tomelilla kommun"

Syftet är att utveckla nya aktiviteter för i huvudsak barn, ungdomar, äldre över 65 år och personer med funktionsnedsättning i Tomelilla med omnejd. I projektet ingår att anlägga en äventyrsgolfbana med 12 hål. Verksamheten för barn och ungdomar kommer både att vara spontan och ledarledd i klubbens regi. Enklare tävlingar kommer även att anordnas på helger. Pensionärsorganisationer kommer att nyttja banan regelbundet i sin verksamhet.

TRELLEBORG
Gislövs IF får stöd med 2 022 000 kr för "Nybyggnation av pumptrackbana"

Syftet med projektet är att anlägga en pumptrackbana för att utveckla föreningens verksamhet och nå nya målgrupper och stimulera befintliga. Föreningen bygger en hårdgjord pumptrackbana som är en lekfull böljande bana för cykel, sparkcykel, rullskridskor, skateboard etc. Ytan är framförallt en spontanidrottsyta. Målgrupper är främst barn och ungdomar.

ULRICEHAMN
Ulricehamns IF får stöd med 5 015 000 kr för "Nybyggnation av en multibana Sanatorieskogen 1:3"

Syftet med projektet är att anlägga en multibana som är asfalterad och har asfalterade aktivitetsytor där rullskidor, inlines, rullstolar exempelvis kan ha verksamhet. Banan blir ca 3 km med två tydliga aktivitetsområden. Målgrupper är barn, ungdomar, äldre samt personer med funktionsnedsättning.

UMEÅ
Norrmjöle Tennisklubb har fått stöd med 1 290 000 kr för "Nybyggnation av padelbanor utomhus på Norrmjöle 1:199"

Syftet med projektet är att anlägga två dubbelbanor för padel utomhus på föreningens fastighet bredvid sina tre tennisbanor. Föreningen vill bredda sin föreningsverksamhet genom att bygga dessa två padelbanor och skapa ny verksamhet för barn och ungdomar.

Tilläggsbeslut

MÖLNDAL
Mölndals Roddklubb får stöd med 572 000 kr för "Nybyggnation av roddanläggning på fastigheten Åran 2 i Mölndals kommun"

Projektets syfte är att utveckla föreningens verksamhet, dels genom att skapa förutsättningar för den befintliga barn- och ungdomsverksamheten att bedriva roddträning på ett säkert och tillgängligt sätt året om, dels genom att inkludera personer med funktionsnedsättning. I projektet ingår att bygga en roddbassängshall, en roddmaskinslokal, tillgänglighetsanpassade dusch- och omklädningsrum samt installera hiss, ramper och RWC. Verksamheten i anläggningen kommer att bestå av organiserad och spontan roddträning för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning, roddkurser, öppet husdagar och prova-på-aktiviteter. Samarbete ska ske med kommunen och funktionshindersorganisationer. Till följd av extraordinära händelser har kostnader för projektet ökat kraftigt. Detta tilläggsbeslut möjliggör färdigställandet av anläggningen.

SÖSDALA
Sösdala Idrottsförening får stöd med 350 000 kr för "Nybyggnation av Sösdala aktivitetspark med konstgräsplan, löparbana och discgolf/fotbollsgolf på fastighet Vannaröd 32:1"

Projektets syfte är att skapa en ny idrottsyta för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning som gör det möjligt att spela fotboll och utöva andra aktiviteter året runt. I projektet ingår att bygga en belyst 11-manna konstgräsplan samt anlägga en spontanlöparbana som omgärdar anläggningen och en Frisbee-/fotbollsgolfbana. Verksamheten kommer att vara både organiserad och spontan. Uppskattningsvis kommer anläggningen att användas alla dagar i veckan av både Sösdala IF och andra lokala föreningar.
Till följd av extraordinära händelser har kostnader för projektet ökat kraftigt. Tilläggsbeslutet möjliggör färdigställandet av anläggningen.

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan uppdaterades 2022-06-08.