Till innehållet

Lugna Gatans etablering i Göteborg och Malmö

Rapporten publicerades:

Syfte

Stiftelsen KFUM Söder Fryshuset i Stockholm driver ett projekt vars syfte är att etablera Lugna Gatan i Göteborgs och Malmös mest utsatta områden. Syftet med utvärderingen har varit att följa upp och utvärdera uppbyggnaden av Lugna Gatans etablering i Göteborgs och Malmös mest utsatta områden utifrån städernas egna förutsättningar och problematik.

Beskrivning

Lugna Gatan har i sitt arbete både fått uppskattning för sin verksamhet och fått möta kritik och misstänksamhet. Utvärderingen nyanserar bilden och belyser frågor kring Lugna Gatans roll i förorten, relationen till ungdomarna och samarbetet med offentlig sektor.

Studien utfördes av:

Fil dr Thomas Öhlund, Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet.

Läs rapporten

Utvärderingsrapporten Förortens sociala kapital presenterades i juni 2009. Du kan antingen ladda ner utvärderingen eller läsa den digitalt.