Till innehållet

Arvsfonden delar ut drygt 136 miljoner

16 februari 2022

Vid årets första sammanträde den 16 februari beslutade Arvsfondsdelegationen om att dela ut drygt 136 miljoner kronor till 37 projekt över hela Sverige.

Se förteckning över samtliga projekt:

Projektstöd februari 2022

Lokalstöd februari 2022

Sex sammanträden per år

Vi tar löpande emot och bedömer ansökningar under hela året. Det är nämndmyndigheten Arvsfondsdelegationen som fattar beslut om en ansökan ska godkännas eller inte. De sammanträder och tar beslut sex gånger per år. Du kan läsa mer om Arvsfondsdelegationen på sidan Organisation.

Under 2022 sammanträder delegationen vid dessa datum:

  • 16 februari
  • 6 april
  • 1 juni
  • 21 september
  • 26 oktober
  • 7 december