Till innehållet

Arvsfonden delar ut drygt 139 miljoner

1 juni 2022

Vid årets tredje sammanträde den 1 juni beslutade Arvsfondsdelegationen om att dela ut drygt 139 miljoner kronor till 42 projekt över hela Sverige.

Ta del av beviljade projekt från det senaste sammanträdet:

Lokalstöd juni

Projektstöd juni

Sex sammanträden per år

Vi tar löpande emot och bedömer ansökningar under hela året. Det är nämndmyndigheten Arvsfondsdelegationen som fattar beslut om en ansökan ska godkännas eller inte. De sammanträder och tar beslut sex gånger per år. Du kan läsa mer om Arvsfondsdelegationen på sidan Organisation.

Under 2022 sammanträder delegationen vid dessa datum:

  • 16 februari
  • 6 april
  • 1 juni
  • 21 september
  • 26 oktober
  • 7 december