Till innehållet

Bildstöd för vuxna

27 november 2023

Alla kan inte tala, men alla kan kommunicera på något sätt. När orden inte finns, går att få fram eller inte räcker till, kan bildstöd hjälpa till.

De bildstöd och metoder för samtal som tagits fram tidigare riktar sig främst till barn och skolungdomar. Därför har Funktionsrätt Västra Götaland under de senaste tre åren drivit ett arvsfondsprojekt där de tagit fram en metod för ett mer vuxet bildstöd. Målgruppen är äldre vuxna med kommunikationsproblem, men materialet som tagits fram inom projektet ”Samtal med bilder (SAMBI)” kan användas av och med personer i alla åldrar.

SAMBI-metoden uppmuntrar till kommunikation

Personer som själva har svårt att kommunicera och deras anhöriga har deltagit i skapandet av SAMBI-metoden. Med hjälp av bilder, goda exempel och checklistor ger SAMBI-metoden förslag på stöd som kan uppmuntra till kommunikation på nya sätt, bidra till ökat välbefinnande och öka personers delaktighet i sina liv och i samhället.

Många kan ha nytta av metoden

Metodmaterialet kan användas av anhöriga, berörda och intresserade samt personal inom exempelvis hemtjänst, boenden, socialtjänst, eller annan verksamhet som berör äldre personer. Materialet kan även vara ett stöd för föreningar, organisationer, företag och andra aktörer.

– I många situationer kan bilder förtydliga och vara ett universellt stöd, något som alla kan ta till sig. Vi har fått fint gehör från olika aktörer som exempelvis affärer och apotek, som har lärt sig att kommunicera och använda bilder till kunder som önskar det. Projektet har också fått flera förfrågningar om föreläsningar, spridningsinsatser och samverkan, berättar projektledare Janet Eltebo.

Ny bildskylt

Ett önskemål från olika aktörer - bland andra apotek, butiker och caféer - är att kunna visa att det går att kommunicera med bildstöd hos dem. Tillsammans med arvsfondsprojektet "Afasi-Kommunikation-Delaktighet" i Gävleborg har SAMBI-projektet därför tagit fram en skylt som meddelar att här kan vi kommunicera med bildstöd.

När skylten tagits fram har personer som har svårt att kommunicera deltagit. Carina Söe-Knudsen har designat skylten, som får användas fritt.

Bildskylt att skriva ut (pdf)

Mer om metoden och verktyg

På projektets webbplats finns metodstödet, och även kommunikationstips och inspelade föreläsningar.

Läs mer om SAMBI-metoden

Sex rutor visar sex olika illustrationer. I varje ruta finns förutom en illustration också en förklarande text, till exempel: tvätta ansiktet, duscha och borsta tänderna.

Exempel på bildstöd. Här visas rutiner som du kanske gör hemma.

Skylten visar en illustration av två personer som pratar med varandra. Den ena personen håller upp ett papper med fyra symboler på. Den andra personen pekar på en av symbolerna. Under illustrationen finns texten: Här använder vi bildstöd.

Den här skylten kan man använda för att visa att det går att kommunicera med bildstöd. Skylten kan till exempel användas av butiker och caféer.