Till innehållet

Afasi - Kommunikation, delaktighet

Projektet drivs av: Studieförbundet Vuxenskolan Gävleborg

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att öka självständigheten och stärka den psykiska hälsan för personer som lever med afasi genom att synliggöra och samla redan framtagna metoder och verktyg för kommunikation och kognition för målgruppen och deras närstående.

Projektet inleds med en presentations- och informationsturné i respektive lokalförening på utvalda orter. Vid dessa mötestillfällen kommer projektgruppen även att försöka hitta personer ur målgruppen som är intresserade av att vara mentorer för andra personer som lever med afasi.

Resultatet av projektet blir ett informationsmaterial/broschyr samt metoder/verktyg för förbättrad kommunikation och kognitionshjälpmedel för målgruppen och deras närstående.

De delar i projektet som är av folkbildande karaktär kommer att drivas vidare av Studieförbundet Vuxenskolan Gävleborg i samverkan med länets Afasiföreningar. Nyttan av projektet kommer även att tas tillvara och spridas via den styr- och referensgrupp som ska knytas till projektet.

Beviljat belopp

3 980 438 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juli 2020 och avslutades i juli 2023.

Beviljat belopp

3 980 438 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juli 2020 och avslutades i juli 2023.

Kontakt

Ort
Söderhamn

Liknande projekt

  • Måla för Hälsan - Kreativ rehab Skaraborg

    Projektet ska vidareutveckla en metod med syfte att minska stressrelaterad psykiska ohälsa genom bildterapi och kreativitet. Målgruppen är personer…

  • Mötesglädje istället för ensamhet

    Projektet ska utveckla en digital mötesplats (applikation) i syfte att motverka ofrivillig ensamhet, bryta isolering och öka livsglädjen hos…

  • Uppsökande verksamhet för att hjälpa äldre med svår, ofrivillig ensamhet

    Projektet syftar till att främja psykisk och fysisk hälsa hos äldre med funktionsnedsättning i eget boende och särskilda boenden och som upplever en…

Sidan uppdaterades 2021-06-15.