Till innehållet

Tillsammans för psykisk hälsa - Seniorer

Projektet drevs av: Studieförbundet Vuxenskolan Västmanland

Beskrivning av projektet

I projektet "Tillsammans för psykisk hälsa – seniorer" samverkar folkbildningen, ideella aktörer, kommun och region i syfte att minska den psykiska och existentiella ohälsan bland äldre personer.

Målgruppen är överrepresenterad i självmordsstatistiken. Genom att erbjuda samtalsgrupper på centrala platser i kommunen där samtalsledarna själva tillhör målgruppen och har adekvat erfarenhet från sina respektive yrkesverksamma tid, är tanken att arbeta förebyggande. Vårdcentraler och husläkare ska kunna föreslå insatsen för målgruppen men grupperna kommer att vara tillgängliga för alla äldre.

Projektet har vuxit fram i arbetet kring det pågående Arvsfondsprojektet ”Tillsammans för psykisk hälsa – Västmanlandsmodellen”. Projekten kommer att samarbeta och följer varandras organisation. Målet är att utveckla en kostnadseffektiv modell som kan etableras i länet men även spridas till andra regioner i landet. Offentliga aktörer visar stort intresse och är engagerade i organisationen före, under och efter projekttiden.

Efter projektet

Projektet ledde till framtagandet av en samtalsmetod som bygger på ett salutogent perspektiv (ett perspektiv som fokuserar på faktorer som orsakar och vidmakthåller hälsa). Grupperna har letts av seniora före detta yrkesverksamma personer inom socialtjänsten, sjuk- och hälsovården och/eller annat yrke där mänskliga relationer varit viktiga. Metoden spreds till fler regioner och flera kommuner i andra regioner.

Flera grupper hade målgruppsanpassade deltagare; män, HBTQ, olika etnisk bakgrund etcetera.

Verksamheten fortsätter i studieförbundets regi med stöd från kommuner och regioner.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2018 och avslutades i december 2020.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2018 och avslutades i december 2020.

Kontakt

Ort
Västerås

Liknande projekt

  • Vuxensyskon

    Vuxensyskon är ett anhörigprojekt med syftet att lyfta behov och frågeställningar hos vuxna personer som har syskon med funktionsnedsättning.

  • Arbete trots psykisk ohälsa

    I projektet vill Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH, fokusera på framgångsfaktorer och ta reda på vilka faktorer på en arbetsplats och…

  • Vox Vigor - en nättidning

    Studiefrämjandet ska tillsammans med målgruppen personer med psykisk ohälsa skapa en nätbaserad tidning för erfarenhetsutbyte mellan brukare,…

Sidan uppdaterades 2021-10-14.