Till innehållet

Alla Vinner

Projektet drivs av: Funktionsrätt Sverige

Beskrivning av projektet

Projektet ska öka delaktigheten för personer med funktionsnedsättning i standardiseringsarbete.

Projektet syftar till att öka delaktigheten för personer med funktionsnedsättning i standardiseringsarbete. Projektet kartlägger funktionshinder för deltagande i standardiseringsarbete, ökar medvetenheten hos andra intressenter om de perspektiv som funktionshindersrörelsen företräder samt skapar ett utbildningspaket med mentorer avsett i första hand för personer med funktionsnedsättning som engagerar sig i standardisering.

Tanken är att SKA-rådet (Standardiseringens Konsument- och Arbetstagarråd) ska förvalta utbildningsmaterialet efter projektets avslut.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2014 och avslutades i december 2017.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2014 och avslutades i december 2017.

Kontakt

Ort
Sundbyberg

Liknande projekt

  • Begripsam - ett projekt om kognitiv tillgänglighet

    Projektet ska skapa en utbildning där personer med olika kognitiva funktionsnedsättningar får tid och möjlighet att förbereda sig för att själva bli…

  • Coachprojektet

    Projektet ska organisera en coachningsverksamhet som erbjuds personer som nyss blivit amputerade.

  • Förstudie Dövas RättsOSäkerhet

    Vi undersöker möjligheten att skapa ett nätverk med bland annat rättsväsende, yrkesskolor, polishögskola, socialhögskolor, lärarhögskolor för att se…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.