Till innehållet

Alla Vinner

Projektet drivs av: Funktionsrätt Sverige

Beskrivning av projektet

Projektet ska öka delaktigheten för personer med funktionsnedsättning i standardiseringsarbete.

Projektet syftar till att öka delaktigheten för personer med funktionsnedsättning i standardiseringsarbete. Projektet kartlägger funktionshinder för deltagande i standardiseringsarbete, ökar medvetenheten hos andra intressenter om de perspektiv som funktionshindersrörelsen företräder samt skapar ett utbildningspaket med mentorer avsett i första hand för personer med funktionsnedsättning som engagerar sig i standardisering.

Tanken är att SKA-rådet (Standardiseringens Konsument- och Arbetstagarråd) ska förvalta utbildningsmaterialet efter projektets avslut.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2014 och avslutades i december 2017.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2014 och avslutades i december 2017.

Kontakt

Ort
Sundbyberg

Liknande projekt

  • Livskraft

    Projektet ska skapa förutsättningar för stöd, tydligare information och därmed bättre mående hos målgruppen cancersjuka och deras anhöriga genom en…

  • Kunskapsnätet

    Projektet ska bygga upp ett deltagarstyrt digitalt nätverkför för att stärka och rusta personer med funktionsnedsättning för intressepolitiskt…

  • Gemensamt lärande - samverkan mellan patienter och vårdgivare

    Projektet ska utifrån ett brukarperspektiv fördjupa kunskapen och ta fram effektiva modeller för utveckling av personcentrerad vård utifrån de…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.