Till innehållet

Gemensamt lärande - samverkan mellan patienter och vårdgivare

Projektet drevs av: Riksförbundet Sällsynta Diagnoser

Beskrivning av projektet

Projektet ska utifrån ett brukarperspektiv fördjupa kunskapen och ta fram effektiva modeller för utveckling av personcentrerad vård utifrån de särskilda förutsättningar som det innebär att ha en sällsynt diagnos.

De regionala brukarnätverken och de centrum för personcentrerad vård (CSD) som finns på universitetssjukhusen ska tillsammans ta fram ett gemensamt utbildningsprogram för patienter och vårdgivare. Utbildningen ska ge ökad kunskap om personcentrerad vård, förståelse för varandras roller och stimulera till ökad nationell samverkan inom området. Samtliga CSD ska även inom projektet ta fram en långsiktig verksamhetsplan i nära samråd med brukarnätverket. Vidare ska det vid varje CSD finnas en referensgrupp där minst två representanter från de regionala brukarnätverken ingår. Projektets resultat tas om hand och införlivas i de sex centrumens reguljära verksamhet.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2016 och avslutades i juni 2019.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2016 och avslutades i juni 2019.

Kontakt

Ort
Sundbyberg

Liknande projekt

  • Starta en barn- och ungdomsjour på teckenspråk

    Projektet ska utveckla en internetbaserad barn- och ungdomsjour dit döva och hörselskadade teckenspråkiga ungdomar mellan 7 och 21 år kan vända sig…

  • Föräldraskap på lika villkor - webbkurs

  • Funktionsrättsbyrån

    Avsikten med projektet är att ska skapa en Funktionsrättsbyrå, vars syfte är att erbjuda rådgivning för att stärka individer med…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.