Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Starta en barn- och ungdomsjour på teckenspråk

Projektet drivs av: Sveriges Dövas Ungdomsförbund

Beskrivning av projektet

Projektet ska utveckla en internetbaserad barn- och ungdomsjour dit döva och hörselskadade teckenspråkiga ungdomar mellan 7 och 21 år kan vända sig för att få råd och stöd av teckenspråkiga volontärer.

Förbundet har under senare år märkt av ett ökat behov av stöd och hjälp bland döva och hörselskadade elever och önskar därför utveckla en internetbaserad barn- och ungdomsjour dit döva och hörselskadade teckenspråkiga ungdomar mellan 7 och 21 år kan vända sig för att få råd och stöd av teckenspråkiga volontärer. Förbundet ska tillsammans med representanter från målgruppen, professionella och volontärer utveckla strategier och metoder för hur den internetbaserade jourverksamheten ska bedrivas. Efter projektets avslut kommer jourverksamheten att ingå som en del av förbundets reguljära verksamhet.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2017 och avslutades i februari 2020.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2017 och avslutades i februari 2020.

Kontakt

E-post
Ort
Sundbyberg
Sidan uppdaterades 2020-06-02.