Till innehållet

Föräldraskap på lika villkor - webbkurs

Projektet drivs av: Funktionsrätt Sverige

Beskrivning av projektet

Funktionsrätt Sverige vill tillsammans med RFSU utveckla en webbutbildning om rätten till ett likvärdigt föräldraskap för personer med funktionsnedsättning och/eller kronisk sjukdom. Syftet med projektet är att ge målgruppen det stöd som de har rätt till. Målsättningen är att informationen ska vara lättillgänglig och användbar för personer ur målgruppen, för de som möter målgruppen i sin yrkesroll samt för beslutsfattare och makthavare.

Utbildningen ska bestå av två delar: en del som riktar sig direkt till målgruppen och en del som vänder sig till yrkesverksamma som kommer i kontakt med målgruppen, till exempel hälso- och sjukvårdspersonal. Utbildningens innehåll och format utvecklas tillsammans med personer med funktionsnedsättning och/eller kronisk sjukdom, och testpiloter ur målgruppen testar utbildningen för att säkerställa att den är tillräckligt tillgänglig och användbar. Föreningarna ska även ta kontakt med politiker och tjänstemän som har inflytande över dessa frågor, för att uppmärksamma de strukturella hinder och utmaningar som målgruppen möter.

Webbutbildningen kommer göras tillgänglig på Funktionsrätts Sveriges utbildningsportal och utbildningsmaterialet kommer publiceras på föreningens och RFSU:s hemsida.

Beviljat belopp

7 066 837 kronor

Projektets tidstatus

4%

Projektet startade i mars 2024 och avslutas i mars 2027.

Beviljat belopp

7 066 837 kronor

Projektets tidstatus

4%

Projektet startade i mars 2024 och avslutas i mars 2027.

Kontakt

Ort
Sundbyberg

Liknande projekt

  • Starta en barn- och ungdomsjour på teckenspråk

    Projektet ska utveckla en internetbaserad barn- och ungdomsjour dit döva och hörselskadade teckenspråkiga ungdomar mellan 7 och 21 år kan vända sig…

  • Funktionsrättsbyrån

    Avsikten med projektet är att ska skapa en Funktionsrättsbyrå, vars syfte är att erbjuda rådgivning för att stärka individer med…

  • EUPATI Sverige - en delaktig patient

    Projektet ska etablera en nationell EUPATI-plattform för ökad patientdelaktighet vid utveckling av läkemedel, medicintekniska produkter och kliniska…

Sidan uppdaterades 2024-03-12.